Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
อ่านหนังสือสอบ ก.พ. เล่มไหนดี ???

สำหรับการเตรียมสอบก.พ. หลายคนคงวางแผนอ่านหนังสือกัน วันนี้เราได้รวบรวมหนังสือสำหรับการสอบก.พ.เล่มที่ดีที่สุดสำหรับการสอบก.พ.มาให้ดูกันค่ะเริ่มด้วยหนังสือเซตแรกคือ หนังสือ สรุปสอบก.พ. ภาคก. ระดับ3 ฉบับสมบูรณ์ และ หนังสือ สอบก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) หนังสือ 2 เล่มนี้ อ่านง่าย สีสันสวยงาม และถนอมสายตาสำหรับทุกคนค่ะ เรามาดูจุดเด่นของหนังสือ 2 เล่มนี้กันค่ะ
1.) ครอบคลุมทุกเนื้อหาทุกวิชาและการเป็นข้าราชการที่ดี
2.) รวบรวมข้อสอบจริงไว้มากกว่า 1000
3.) เฉลยคำตอบและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายทุกข้อ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง

- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)),

- วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

จุดเด่นของหนังสือ
-ครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของก.พ.
-รวมแนวข้อสอบจริงกว่า 600 ข้อ
-เฉลยและคำธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ

คลิกที่นี่ 

สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 63 ได้แก่
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
- แนวข้อสอบ 2 ชุดพร้อมเฉลยที่มีคำอธิบายอย่างละเอียด

จุดเด่นของหนังสือ
-ชีทสรุป+แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ใหม่ปี63
-เฉพาะวิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี
-เฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

คลิกที่นี่

หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)
   
จุดเด่นของหนังสือ
-ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ
-สรุปเนื้อหาครบถ้วน
-แนวข้อสอบเสมือนจริง

 คลิกที่นี่

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

จุดเด่นของหนังสือ
-เก็งข้อสอบแบบตรงจุด
-เน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ
-แนวข้อสอบจริงและเฉลยละเอียด

 คลิกที่นี่


สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2, ระดับ3 และระดับ 4 หนังสือเป็นเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์ ทั้งนี้ยังเป็นหนังสืออ่านง่าย กระดาษลื่นมือค่ะ
     
จุดเด่นของหนังสือ
-สรุปเทคนิคการทำข้อสอบสามารถทั่วไป ก.พ.
-อ่านสอบได้ทุกระดับทั้ง ปวส. ปริญญาตรี
-แนวข้อสอบเสมือนจริง  3 ชุดพร้อมเฉลย

คลิกที่นี่

หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบรับราชการ (สอบ ก.พ. /สอบข้าราชการท้องถิ่น) ที่จับประเด็นเนื้อหาไวยากรณ์ 10 Topics ที่สำคัญก่อนสอบ แบ่งแยกประเด็นออกเป็นเรื่องและมาพร้อมแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจท้ายเรื่อง รายละเอียดหนังสือ สอบ ก.พ เพิ่มเติมเล่มนี้

1. จับประเด็นเนื้อหาที่ควรอ่านเพื่อสอบ กพ และสอบท้องถิ่น

2. แยกประเด็นแต่ละเรื่องที่สำคัญพร้อมแบบทดสอบท้ายเรื่อง

3. แนวข้อสอบจริงที่พบได้ในสนามสอบและเฉลยละเอียดแบบแปลเป็นภาษาไทย

จุดเด่นของหนังสือ
-เน้นเฉพาะภาษาอังกฤษ ก.พ.+ท้องถิ่น
-แยกประเด็นแต่ละเรื่องที่สำคัญ
-แนวข้อสอบจริงและเฉลยละเอียด

คลิกที่นี่

สำหรับหนังสือทุกเล่มที่เราเตรียมมาให้ทุกคน เรารับรองได้เลยค่ะว่าหนังสืออ่านง่าย กระดาษอ่านแล้วสบายตา สีสันถูกใจ แถมยังมีเนื้อหาที่ครบครันสำหรับการสอบก.พ.ของทุกคนค่ะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
฿220
พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง
฿260
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
฿275
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
฿295
เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด)
฿250