FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
บทความ ฝึกพัฒนาการเด็ก top
SERAZU
บทความ ฝึกพัฒนาการเด็ก
เคล็ดไม่ลับกับวิธีการพัฒนาสมองซีกซ้าย-ขวา ให้ลูกน้อย ได้ไม่ยาก
ดูรายละเอียด
เคล็ดไม่ลับกับวิธีการพัฒนาสมองซีกซ้าย-ขวา ให้ลูกน้อย ได้ไม่ยาก
สมองทั้งสองซีกมีหน้าที่ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ แต่ละซีกการรับข้อมูลความรู้สึกจะมาจากด้านตรงข้ามของร่างกาย สมองทั้งสองข้างทำงานเชื่อมโยงกันทั้งร่างกาย สมองซีกขวาจะเปิดรับการเรียนรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติจึงมีความสำคัญมากตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดจนกระทั่งอายุเข้า 2 ขวบ ส่วนสมองซีกซ้ายจะเริ่มมีความสำคัญกับเด็กที่อายุ 3 ขวบขึ้นไป การเรียนรู้ด้วยสมองซีกซ้ายนั้น เด็กจะต้องมีสมาธิและความพยายามมากกว่าซีกขวา การใช้สมองที่ดีที่สุดคือการใช้สมองทั้งสองข้างเพื่อพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่ดีที่สุด
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า