FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871571
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871571
 • Barcode :
  9786164871571
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29.2 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  0.65 ซม.
 • น้ำหนัก :
  371 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  76 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  17/02/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  1.1การสะกดคำ
  1.2การอ่านคำ
  1.3การสังเกตประโยคบกพร่อง
  1.4การเรียงประโยค
  1.5การอ่านบทความ

  2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  2.1 การอุปมาอุปไมย
  2.2 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  2.3 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  2.4 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)

  3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  3.1อนุกรม
  3.2พื้นฐานคณิตศาสตร์
  3.3การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  3.4สดมภ์

  4. ภาษาอังกฤษ
  4.1Part of Speech (ชนิดของคำ)
  4.2Article (คำนำหน้าคำนาม)
  4.3Tense
  4.4If – Clause
  4.5Comparison

  5.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  5.1ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินž
  5.2หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  5.3วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  5.4หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)


โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อยสรุปข้อมูลหนังสือเล่มนี้
1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. อธิบายด้วยภาพและไดอะแกรมที่เข้าใจง่าย
3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ

รีวิวสินค้า : หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
แตงโม ณัฐญา
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
อ่านง่าย เข้าใจง่าย สบายตา ชอบๆ
คำค้นหายอดนิยม top