FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง
พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164870260
หนังสือ พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง
แชร์
top
top
top
234 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 260 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 159
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164870260
 • Barcode :
  9786164870260
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  620 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  248 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  18/06/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  แนวข้อสอบ
  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
  การปฏิบัติตามระเบียบ
  การยุติการทําตอบ
  ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ
  เทคนิคการสอบ ก.พ. ให้ผ่าน

  บทที่ 1 อนุกรม
  ทำความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้น
  อนุกรม 1 ชุด แบบเพิ่มขึ้นคงที่
  อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่ 1 ชั้น
  อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่ 2 ชั้น
  อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่ 3 ชั้น
  อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่มากกว่า 3 ชั้น
  อนุกรม 1 ชุด แบบลดลงคงที่
  อนุกรมแบบลดลงคงที่ 1 ชั้น
  อนุกรมแบบลดลงคงที่ 2 ชั้น
  อนุกรม 1 ชุด แบบผสม
  สรุปการหาคำตอบอนุกรม 1 ชุด (แบบพื้นฐาน)
  อนุกรม 1 ชุด แบบยกกำลัง
  อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง
  อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง 2 หลัก
  อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง 3 หลัก
  อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง 4 หลัก
  อนุกรมแบบผสม 2 ชุด
  อนุกรมแบบผสม 2 ชุด ที่ไม่สัมพันธ์กัน
  อนุกรมแบบผสม 2 ชุด ที่สัมพันธ์กัน
  อนุกรมแบบผสม 3 ชุด
  อนุกรมแบบแยกชุด
  อนุกรมแบบแยกชุด ชุดละ 3 ตัว
  อนุกรมแบบแยกชุด ชุดละ 4 ตัว
  อนุกรมแบบเศษส่วน
  อนุกรม 1 ชุด แบบซับซ้อน

  บทที่ 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์
  การเปรียบเทียบมาตราส่วนที่สำคัญ
  มาตราชั่ง
  มาตราตวง
  มาตราวัด
  หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น
  หลักการหาตัวหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.)
  หลักการหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)
  การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ
  การหาอัตราส่วน
  การหาพื้นที่
  การหาปริมาตร
  การหาความเร็ว ระยะทาง และเวลา
  เลขยกกำลัง
  คุณสมบัติของเลขยกกำลัง

  บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตารางข้อมูล)
  การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ
  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำข้อสอบตารางข้อมูล

  บทที่ 4 สดมภ์
  รู้จักกับข้อสอบสดมภ์
  ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการสอบสดมภ์
  รากที่สอง
  รากที่สาม
  รากที่ n
  คุณสมบัติของราก
  ค่าสัมบูรณ์
  คุณสมบัติของค่าสัมบูรณ์
  การทำข้อสอบสดมภ์

  บทที่ 5 อุปมาอุปไมย
  สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย

  บทที่ 6 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)
  หลักการทำข้อสอบ “ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น”
  หลักการทำข้อสอบ “ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น”

  บทที่ 7 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  รู้จักกับข้อสอบการสรุปความจากภาษา
  หลักการทำข้อสอบการสรุปความจากภาษา
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดลำดับที่ให้เงื่อนไขทั้งหมด
  ขั้นตอนที่ 2 หาตัวแปรที่จะนำมาสร้างตารางข้อมูล
  ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลตามเงื่อนไขที่ให้มาอย่างชัดเจนก่อน
  ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเงื่อนไขส่วนที่เหลือ
  ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาช่องว่างที่เหลือ
  การตอบข้อสรุปโดยใช้ตารางข้อมูล

  บทที่ 8 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  รู้จักกับข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์
  การทำข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์
  คุณสมบัติของเครื่องหมายที่ควรทราบ
  ข้อตกลงในการทำข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์
  การหาคำตอบแบบง่าย
  การหาคำตอบแบบซับซ้อน
  วิธีทำข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์

  บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 1

  บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 2

  บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 3

  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 3สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2, ระดับ3 และระดับ 4

สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์

ครอบคลุมการสอบทุกระดับทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4) พน้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด และเฉลยอย่างละเอียด อ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเอง สอบผ่านได้จริง

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด (คณิต ก.พ.)
2. สามารถอ่านสอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4)
3. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุดรีวิวสินค้า : หนังสือ พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
แตง
ผ่านมาแล้ว 2 ปี
แน่นมาก
คำค้นหายอดนิยม top