FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ไฟล์ VDO Tutorial /ไฟล์ประกอบคู่กับหนังสือ top
SERAZU
 เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข)
เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข)
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
Quick VOCAB จำศัพท์ต้องรู้ ป.1-6
Quick VOCAB จำศัพท์ต้องรู้ ป.1-6
ติวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ สพฐ. ระดับประถมศึกษา
ติวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ สพฐ. ระดับประถมศึกษา
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม สังคม ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกสนามสอบ
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม สังคม ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกสนามสอบ
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ  นายสิบตำรวจ
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ นายสิบตำรวจ
แนวข้อสอบ NT (National Test) ป.3
แนวข้อสอบ NT (National Test) ป.3
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
เตรียมสอบ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3
เตรียมสอบ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ท้องถิ่น
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ท้องถิ่น
เตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภาค ข)
เตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภาค ข)
ติวเข้ม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 3
เตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 3
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.1
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.1
เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1
เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ GAT-English เพิ่มเทคนิค + ตะลุยโจทย์ มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ GAT-English เพิ่มเทคนิค + ตะลุยโจทย์ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 คณิต + วิทย์ Gifted และห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 คณิต + วิทย์ Gifted และห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ เข้มข้น มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ เข้มข้น มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100
Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.
ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.6
ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.6
THE BEST NOTE สรุป สังคม ม.ต้น
THE BEST NOTE สรุป สังคม ม.ต้น
พิชิต O-NET ENG ม.6 เข้าใจง่าย สอบได้เต็ม 100
พิชิต O-NET ENG ม.6 เข้าใจง่าย สอบได้เต็ม 100
inspire คณิตศาสตร์ ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
inspire คณิตศาสตร์ ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
Dragon Village ไดโนแบทเทิล เล่ม 2
Dragon Village ไดโนแบทเทิล เล่ม 2
Best Dict พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ฉบับ ครอบคลุมทุกคำศัพท์
Best Dict พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ฉบับ ครอบคลุมทุกคำศัพท์
Excel Statistic Analysis / LOT
Excel Statistic Analysis / LOT
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ทำได้ สอบได้ 100%
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ทำได้ สอบได้ 100%
สรุปหลักคิดพิชิตโจทย์คณิตศาสตร์ม.2 มั่นใจเต็ม100
สรุปหลักคิดพิชิตโจทย์คณิตศาสตร์ม.2 มั่นใจเต็ม100
แนะวิธีคิด พิชิต กสพท.  มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิด พิชิต กสพท. มั่นใจเต็ม 100
Perfect English Grammar  (หมด)
Perfect English Grammar (หมด)
basic ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวง่าย ใช้งานคล่อง
basic ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวง่าย ใช้งานคล่อง
คู่มือสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
คู่มือสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิตม.ปลายมั่นใจเต็ม 100
สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิตม.ปลายมั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.)
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.)
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
ติวสอบเข้ม PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู + แนวข้อสอบล่าสุด มั่นใจเต็ม 100
ติวสอบเข้ม PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู + แนวข้อสอบล่าสุด มั่นใจเต็ม 100
ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100
ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%
ติวเข้ม ป. 5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%  ทุกภาคเรียน
ติวเข้ม ป. 5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกภาคเรียน
ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกภาคเรียน
ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกภาคเรียน
GRAM(MAR)ABLE for High School
GRAM(MAR)ABLE for High School
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น
เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65
เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65
Future Math Success : Grade 5 (คณิตศาสตร์ EP ป.5)
Future Math Success : Grade 5 (คณิตศาสตร์ EP ป.5)
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐
Youtube and Video Marketing เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน
Youtube and Video Marketing เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน
inspire คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100(หมด มีเล่มอัพเดทมาแทนแล้วค่ะ)
inspire คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100(หมด มีเล่มอัพเดทมาแทนแล้วค่ะ)
English Passion อังกฤษม.ปลายมั่นใจเต็ม100
English Passion อังกฤษม.ปลายมั่นใจเต็ม100
X

ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน