Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
บทความไฮไลท์

เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2567
ข่าวดี! เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2567

บทความทั้งหมด


เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. รอบ Paper & Pencil  ปี67
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 Paper & Pencil ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ย.2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
มาแล้ว! ครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษใกล้เปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาขั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
สพฐ. เปิดสอบแข่งขันเข้าบรรจุราชการ
สพฐ. เปิดสอบแข่งขันบรรจุราชการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์
ข่าวดี! วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับตรงปี 67
รับสมัครพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครวันที่ 8 มกราคม - 18 เมษายน 2567
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2567
การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2567
เตรียมตัวเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 67 รอประกาศอย่างเป็นทางการ
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี67
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2567
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกษาปีที่4
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2567
เปิดรับสมัครกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประจำปี 2567
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 230 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567