FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871496
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
265.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 295 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 631
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871496
 • Barcode :
  9786164871496
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  3.05 ซม.
 • น้ำหนัก :
  847 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  424 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  17/09/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  - สรุปแนวทางการทำข้อสอบบทความ
  - สรุปแนวทางการทำข้อสอบเรียงลำดับประโยค
  - สรุปแนวทางการทำข้อสอบข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
  บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  อุปมาอุปไมย
  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)
  การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงปริมาณ (ด้านการคำนวณ – คณิตศาสตร์)
  อนุกรม
  พื้นฐานคณิตศาสตร์
  การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ (ตารางข้อมูล)
  สดมภ์
  บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
  หน้าที่ของคำ (Part of speech)
  กาลเวลา (Tense)
  ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
  การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์
  (Comparison of Adjective and Adverb)
  บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  บทที่ 6 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1
  บทที่ 7 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2
  บทที่ 8 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3


หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
3. สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ออกสอบรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top