Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
10 หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ขายดีปีล่าสุด !!


มาแล้ว 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ขายดีปีล่าสุด แน่นอนหนังสือ 10 เล่มที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้ไม่ใช่มีแค่ ขายดี แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และ ตัวอย่างข้อสอบที่ออกจริง พร้อมเทคนิคที่ช่วยให้เราทำคะแนนได้เยอะขึ้น

ถึงการสอบ ก.พ. มันจะยากหรือหินสักแค่ไหน ขอเพียงแค่เราพยาม และ มีหนังสือดี ๆ สักเล่มมาติวเสริม ก็ถือว่าเราสำเร็จไปแล้ว ครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งที่เหลือขอเพียงแค่เราทำข้อสอบให้เต็มที่ มั่นใจในตัวเอง ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว


อันดับ 10

หนังสือ แนวข้อสอบ ก.พ. ต้องรู้

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนทางลัดสู่การเตรียมสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มีแนวข้อสอบต้องรู้พร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เหมือนมีอาจารย์นั่งสอน ช่วยให้เรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาอันรวดเร็วเนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เตรียมตัวสอบในทุกสนามการแข่งขันสอบราชการ และหน่วยงานเสริมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม 100% จากภายในสู่ภายนอก พร้อมศักยภาพแห่งความแม่นยำทางวิชาการ เล่มเดียวจบ 


อันดับ 9

หนังสือ KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

หนังสือเล่มนี้จะสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย KEY WORDS สำคัญที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ สรุปสาระสำคัญเตรียมสอบ ก.พ ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี


อันดับ 8

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท โดยสรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาโท ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท


อันดับ 7

หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาภาษาอังกฤษ

หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปในตัววิชาภาษาอังกฤษ มีการสรุปเนื้อหาที่ออกสอบเข้มข้นทุกทักษะ : Grammar reading vocabulary conversation พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและแนวข้อสอบปีล่าสุด ให้ฝึกทำจริง มากกว่า 250 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ครบถ้วน ตรงประเด็นออกสอบ เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกทักษะที่ออกสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงจากข้อสอบปีล่าสุด


อันดับ 6

หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

หนังสือรวมแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ มีแนวข้อสอบครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว รวมแนวข้อสอบกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63


อันดับ 5

หนังสือ TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก

หนังสือ TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก (Guide to Preparing for OCSC General Proficiency Test)  เนื้อหาเน้นไปที่ตัวข้อสอบ ที่เป็นข้อสอบจริงที่เคยออกในปีล่าสุด ทำไปเฉลยไป อธิบายควมรู้ไปเหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เล่มเดียวจบ และมี Simulation Test 3 ชุดพร้อมเฉลยอธิบาย มี QR code เชื่อมต่อเข้าระบบ Online Pre-Test เพื่อทดสอบวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของผู้เตรียมสอบ


อันดับ 4

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63


อันดับ 3

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง
วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)),วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมาก


อันดับ 2

หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63 โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ อธิบายเป็นแบบ Short Note เข้าใจง่าย หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย


อันดับ 1

หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1)
เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3 ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี รวมเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดกว่า 1,000 ++


เป็นไงกันบ้างสำหรับ 10 หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ขายดีที่สุดของปีล่าสุด อัดแน่นเต็มอิ่ม แต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ใครที่อยากได้หนังสือสอบ ก.พ. ไปอ่านมากกว่าหนึ่งเล่ม เราขอแนะนำโปรโมชั่นแบบจุก ๆ กับ เซตคู่สุดคุ้ม


เซตคู่สุดคุ้ม คู่มือพิชิตสอบ ก.พ. 4 in 1

ภายในเซตจะประกอบไปด้วย

1. หนังสือ KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

- อธิบายเป็น KEY MAP เห็นภาพเข้าใจไว

เน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น

2.หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

- เฉลยข้อสอบมากกว่า 1000 ข้อ

เนื้อหาละเอียด มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่าย

รายการหนังสือสอบราชการเพิ่มเติม 


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
฿299
Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
฿240
คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
฿299
คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-66)
฿399
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.
฿280
คัมภีร์ ก.พ. แนวข้อสอบพิชิตทุกสนามแข่งขัน
฿295
ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100
฿285
เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5
฿285