FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871083
หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871083
 • Barcode :
  9786164871083
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.8 ซม.
 • น้ำหนัก :
  820 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  360 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  15/08/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)
  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
  การปฏิบัติตามระเบียบ
  การยุติการทําตอบ
  ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

  Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ – คณิตศาสตร์)
  บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม -เฉลย
  บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป -เฉลย
  บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล -เฉลย
  บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์ -เฉลย

  Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย -เฉลย
  บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ -เฉลย
  บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ -เฉลย
  บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา -เฉลย

  Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ -เฉลย
  บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำและความถูกต้องของประโยค -เฉลย
  บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค -เฉลย

  Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 -เฉลย
  บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 -เฉลย
  บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 -เฉลย

  Part 5 วิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  บทที่ 15 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 -เฉลย
  บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2 -เฉลย

  Part 6 แนวข้อสอบเสมือนจริง (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  บทที่ 17 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
  (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  บทที่ 18 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  ภาคผนวก
  English Tips
หนังสือรวมแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ มีแนวข้อสอบครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล)

และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว

รวมแนวข้อสอบกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63หนังสือเล่มนี้ดียังไง ??


1. ครอบคลุมแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี(เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63) ที่คาดว่าจะออกสอบ
2. แนวข้อสอบครบทุกวิชา (ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ภาษาอังกฤษ, ความรู้และลักษณะการเป็นข้อราชการที่ดี)
3. แนวข้อสอบรวมกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ

รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top