Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ควรอ่านอะไร? #ลิสต์มาให้แล้ว

ในการเตรียมสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ สอบตม. การอ่านหนังสือเพื่อเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะ ในวันนี้เราจึงได้ไกด์เนื้อหาและแนวข้อสอบที่ควรอ่านก่อนเตรียมสอบ ตม. ที่จะช่วยทำให้การสอบของเรามีคุณภาพและสามารถช่วยในการเตรียมสอบได้เป็นอย่างดีมาฝากทุกคนกันค่ะ

วิชาและจำนวนข้อในการสอบตม.

ข้อสอบตม. มีอะไรบ้าง?


ข้อสอบตม. จะมีทั้งหมด 8 วิชาหลัก โดยมีคะแนนรวม 150 คะแนน ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง ได้แก่

1. ข้อสอบตม. วิชา ความสามารถทั่วไป 15 ข้อ ข้อสอบตม. จะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
    1.1 ความถนัด เช่น เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น
    1.2 คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

 2. ข้อสอบตม. วิชา ภาษาไทย 30 ข้อ ข้อสอบตม. จะเน้นเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
     2.1 หลักภาษา เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น
     2.2 การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

3. ข้อสอบตม. วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 10 ข้อ ข้อสอบตม. จะกระจายออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
    3.1 ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น
    3.2 อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เป็นต้น
    3.3 Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น
    3.4 Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

4. ข้อสอบตม. วิชา ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ ข้อสอบตม. จะแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
    4.1 Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น
    4.2 Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น
    4.3 Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น
    4.4 Grammar เช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

5. ข้อสอบตม. วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 20 ข้อ ข้อสอบตม. จะแบ่งส่วนได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่
    5.1 สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
    5.2 ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น
    5.3 อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

6. ข้อสอบตม.วิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 50 ข้อ
    ข้อสอบตม. ส่วนนี้จะเป็นการเน้นตัวบทกฎหมายเฉพาะทาง ซึ่งข้อสอบระดับนายสิบตำรวจจะไม่ได้มีความยาก หรือเจาะลึกถึงหน้างานขนาดนั้น แต่แนวข้อสอบตม. จะเน้นความแม่นในตัวบท เงื่อนไข และความรับผิดชอบในขอบเขตมากกว่า โดยเน้นเข้าใจ และทบทวนตามตัวบท

7. ข้อสอบตม. วิชา งานสารบรรณ 15 ข้อ
    ข้อสอบตม. ในส่วนของวิชา งานสารบรรณ แนวข้อสอบตม. จะเน้นเงื่อนไขการใช้งาน ของตัวเอกสารต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการใช้งาน และการกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน แนะนำในส่วนนี้ให้ฝึกทำแนวข้อสอบตม. เก่าๆ ก็จะช่วยได้เยอะมากๆ

8. ข้อสอบตม.วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 15 ข้อ
    ข้อสอบตม. ในส่วนของวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ จะเน้นเรื่ององค์ประกอบ และเงื่อนไขด้านวินัยต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าน้องจะเก็บข้อสอบตม. ในส่วนนี้ได้แนะนำให้ฝึกทำแนวข้อสอบตม. เก่าๆ เรื่องเงื่อนไขและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก


เกณฑ์ชี้วัด


ข้อสอบตม.จะต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 กลุ่ม หากไม่ผ่านจะถือว่าสอบตกทันที โดยจะมีการแบ่งออกมาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่1 ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

2. กลุ่มที่2 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาพ.ร.บ.คนเข้าเมือง วิชางานสารบรรณ
 วิชาพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

...........................................................

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Guru Police Academy


ในการเตรียมสอบ ตม. นั้นนอกจากจะต้องอ่านเนื้อหาให้ละเอียดครอบคลุมแล้ว การฝึกฝนทำโจทย์ก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นเราจึงควรเลือกหนังสือที่มีแนวข้อสอบเพื่อช่วยในการฝึกทำโจทย์เสมือนจริงได้ รวมไปถึงเฉลยที่จะช่วยประเมินตนเองได้ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด แถมยังช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบจริงได้อีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นแนะนำเล่มนี้เลยค่ะ 

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ​ ฉบับสอบทุกสายงาน​ อัปเดตครั้งที่​ 3

สารบัญ

Part 1 : ความสามารถทั่วไป
Part 2 : ภาษาไทย
Part 3 : ภาษาอังกฤษ
Part 4 : จริยธรรมและสังคม
Part 5 : คอมพิวเตอร์
Part 6 : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
Part 7 : ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
Part 8 : ความรู้เฉพาะตำแหน่งสายงานตรวจคนเข้าเมือง

หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น นายสิบตำรวจ ฉบับอ่านเองก็สอบติด


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

1. มีสรุปเนื้อหา ด้วย Mind Mapping สรุปแบบกระชับเข้าใจง่าย

2. มีข้อสอบอัปเดตแนวใหม่ + เฉลยละเอียด ครบทุกวิขา

3. มีคลิปวิดีโอแนะนำเนื้อหา สามารถสแกนผ่าน QR CODE ได้

*หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ตม. เหมาะสำหรับปรับใช้ในวิชาพื้นฐาน แต่จะไม่มีเนื้อหาในส่วนของรายวิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง, งานสารบรรณ และพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• ข่าวดี!! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบ 400 อัตรา

• 10 เทคนิค การอ่านหนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ -- SERAZU

• อ่านหนังสือสอบตำรวจ เล่มไหนดี ??? -- SERAZU


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง