FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

5 วิธีดูแลลูก ในช่วง COVID-19
แชร์
top
top
top

  สมาชิกในครอบครัวส่วนมากมักประกอบไปด้วยคนที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันอาศัยอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่มีลูกน้อย หรือ เด็กก่อนวัยเรียน ย่อมต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ แม้ในปัจุบันรายงานการติด เชื้อไวรัส covid-19 ในเด็กจะยังมีไม่มาก และไม่รุนแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งในทางกลับกัน หากบุตรหลานในครอบครัวได้รับเชื้อแล้วติดต่อไปยังผู้สูงอายุเช่น ปู่ ยา ตา ยาย ในบ้าน เมื่อท่านเหล่านั้นได้รับเชื้ออาจทำให้มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

1. สอนวิธีรักษาความสะอาด

2. สอนวิธีรักษาความสะอาด

3. ป้องกันเชื้อจากนอกบ้าน

4.  แยกเด็กกับผู้สูงอายุ

5. มีกิจกรรมในบ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : littleheartbook

ความคิดเห็น : 5 วิธีดูแลลูก ในช่วง COVID-19
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า