FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

วิธีเตรียมความพร้อมก่อนลูกเข้าเรียนอนุบาล
แชร์
top
top
top

  เมื่อลูกอายุ 3 ปี เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมกับการเริ่มเข้าโรงเรียน ในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่อาจเกิดความกังวลในการแยกจากลูก เช่น คุณพ่อคุณแม่บางคนส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าพอเห็นลูกร้องไห้ก็น้ำตาซึมตามลูก หรือลูกกำลังเข้าชั้นเรียน แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังยืนเกาะรั้วโรงเรียนเฝ้ามองลูกด้วยความกังวล เมื่อลูกหันกลับมามองแล้วเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่วิตกกังวลลูกก็จะยิ่งวิตกกังวลตาม ซึ่งการที่ลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนี้บ่อย ๆ อาจทำให้ลูกปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้ช้า ดังนั้นเมื่อส่งลูกถึงห้องเรียนแล้วควรร่ำลากันพอควร แล้วส่งให้คุณครูรับช่วงต่อแทน 

1. บอกลูกถึงข้อดีของการไปโรงเรียน

2. ค่อยๆให้ลูกคุ้นเคยกับโรงเรียน

3. ชวนลูกเพื่อนข้างบ้านไปโรงเรียนด้วยกัน

4. ลดความเครียดก่อนการไปโรงเรียน

5. บอกลูกว่าจะมารับเมื่อไร

6. มารับลูกตรงเวลา

7.  หากลูกร้องไห้ไม่ควรรับกลับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : littleheartbook

ความคิดเห็น : วิธีเตรียมความพร้อมก่อนลูกเข้าเรียนอนุบาล