Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
รวมหนังสือสอบ TCAS สำหรับเด็ก ม.ปลาย ต้องอ่าน !!!

น้องๆ ม.ปลายหลายคนคงเตรียมตัวสำหรับการสอบ TCAS กันอยู่ และหาหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ หลายคนคงสงสัยว่าเล่มไหนดีสำหรับการเตรียมตัวสอบ แต่สำหรับน้องคนไหนยังสงสัยว่า TCAS คืออะไร เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ

TCAS หรือ Thai University Center Admission System คือ ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เป็นการใช้การสอบของสทศ. คือวิชา GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ ONET สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อด้านแพทย์, ทันตะ, เภสัช และสัตวแพทย์ จะต้องสอบความถนัดเฉพาะทาง คือข้อสอบความถนัดแพทย์ ที่จัดโดย กสพท นอกคะแนนสอบต่าง ๆ แล้วยังใช้คะแนน GPAX เข้ามาคำนวณอีกด้วย ปัจจุบันปี 2564 มีการสอบ TCAS เพียง 4 รอบ

TCAS ใช้อะไรบ้างในแต่ละรอบ

TCAS จะมีการคัดเลือกแต่รอบต่างกันไป โดย 4 รอบ แบ่งเป็น

รอบที่ 1 Portfolio จะใช้ Portfolio ในการตัดสินเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 โควตา เป็นรอบที่ให้เฉพาะคนในพื้นที่ หรือตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT 9, วิชาสามัญ หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัครพร้อมกัน แต่เกณฑ์คัดเลือกไม่เหมือนกันแล้วแต่กำหนด และสามารถเลือกอันดับได้มากสุดถึง 10 อันดับ

Admission 1  ใช้คะแนนสอบ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ใช้คะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ

Admission 2  ใช้การเรียนในชั้นเรียน ใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม GPAX 20% O-NET 30% GAT/PAT 50% 

รอบที่ 4 Direct Admission เป็นรอบสำหรับคนที่ยังไม่มีที่เรียน และทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเกณฑ์การรับคัดเลือก

จากที่เห็นคะแนนของ TCAS ส่วนใหญ่มาจากการสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ ซึ่งน้องคงสงสัยว่าคืออะไรบ้าง

- O-NET หรือ Ordinary National Education Test คือ การสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสอบโดยสทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service ตัวย่อ NIETS ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยใช้วิชาต่อไปนี้

ข้อสอบมีทั้งหมด  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
1. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ภาษาไทย
3. คณิตศาสตร์
4. อังกฤษ
5. วิทยาศาสตร์

- GAT/PAT แบ่งออกเป็น

GAT หรือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป ทั้งหมด 300 คะแนน ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 3 ชม. ประกอบไปด้วย 2 ส่วน

1.GAT เชื่อมโยง 150 คะแนน

ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

2.GAT อังกฤษ 150 คะแนน

ส่วนของความถนัดด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

PAT หรือ Professional Aptitude Test ความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งอยู่ที่ว่าคณะที่เราสอบใช้ PAT ความถนัดด้านไหน วิชาละ 300 คะแนน ใช้เวลาสอบทั้งหมดวิชาละะ 3 ชม. ประกอบไปด้วย

- PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

- PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

- PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

- PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

- PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

- PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

- PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีแบ่งย่อยเป็น 7.1-7.8 แล้วแต่ว่าจะสอบวิชาภาษาอะไร)

9 วิชาสามัญ คือ ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย  แต่เดิมจะสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงเพิ่มอีก 2 วิชาเข้าไป รวมเป็น 9 วิชา ดังนี้

1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1
5. วิชาฟิสิกส์
6. วิชาเคมี
6. วิชาชีววิทยา
8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)

หลังจากได้รู้ว่าการสอบมีอะไรบ้าง วันนี้ทางเซราสุได้เตรียมหนังสือเนื้อหาครบครัน แนวข้อสอบแน่น สำหรับน้องม.ปลายมาเป็นตัวเลือกให้น้องม.ปลายเลือกกันค่ะ เรามาเริ่มกันเลย

เล่มแรกกันเลย น้องๆไม่ว่าคนไหนต้องสอบ O-NET กันใช่ไหมคะ ทางเราได้เลือกเล่มนี้มาให้น้องๆค่ะ เนื้อหาเล่มนี้ครบครันสำหรับการสอบแน่นอนค่ะ

เล่มนี้ได้รวบรวมวิชาหลักทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ม.4-6 พร้อมข้อสอบท้ายบท เพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมไปถึงแนวข้อสอบ O-NET ม.6 ด้วย

คลิกที่นี่

เล่มที่สอง น้องๆหลายคนคงสงสัยว่าจะทำยังไงให้ได้ GATเชื่อมโยงให้ได้เต็ม เนื้อหาเล่มนี้มีแบบฝึกหัดแน่นพร้อมบอกทริคต่างๆในการทำGATเชื่อมโยง

ซึ่งเล่มนี้ รวมเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ความถนัดทั่วไป (ส่วนภาษาไทย) และบทความ
สรุปการทำข้อสอบGAT ความถนัดทั่วไป (ส่วนภาษาไทย) พร้อมบทความตัวอย่าง
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบ และประเภทบทความที่มักออกสอบ

คลิกที่นี่

มาถึงการสอบ 9 วิชาสามัญในหมวดสังคม ทางเซราสุได้เลือกเล่มนี้มาให้น้องๆค่ะ เนื้อหาเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาของวิชาสังคมทุกอย่างของการสอบของน้องๆค่ะ

โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการเตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษาแบบมั่นใจเต็ม 100 สรุปเข้มเนื้อหาแบบเจาะลึกประเด็นสำคัญที่มักพบเจอในสนามสอบ พร้อมตีกรอบเทคนิคพิเศษที่จะเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ คลิกที่นี่

สำหรับหมวดภาษาไทย เล่มนี้เป็นเล่มที่รวบรวมเนื้อหาของภาษาไทยครบครันค่ะ

เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาแนวข้อสอบจริงของการสอบ 9 วิชาสามัญภาษาไทย รหัส 09 พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์จากประสบการณ์การสอนของทีมผู้เขียนที่รู้และเข้าใจความต้องการของน้องๆ เป็นอย่างดี    คลิกที่นี่

หากน้องคนไหนสนใจหมวดภาษาอังกฤษก็พลาดไม่ได้เลยเล่มนี้

เล่มนี้เป็นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบด้วยการแนะแนวจากทีมผู้เขียนที่มากประสบการณ์การติวสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษว่า ต้องเตรียมตัวเตรียมใจก่อนสอบอย่างไรพร้อมสรุปเนื้อหาแบบตรงเป้า ทั้งพาร์ทคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ควรรู้ ให้ไม่พลาดกับการพิชิตคะแนนสูงปรี๊ดกับสนามสอบ 9 สามัญที่จะมาถึง   คลิกที่นี่

สำหรับหมวดวิทยาศาสตร์ก็ต้องเล่มนี้!!! แนวข้อสอบพร้อมกับเฉลยอย่างละเอียด พลาดไม่ได้

เป็นหนังสือสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ วิทย์ทั่วไป มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด รวมไปถึงวิเคราะห์แนวข้อสอบ และกลุ่มคณะที่ใช้คะแนนสอบดังกล่าว คลิกที่นี่น้องๆคนไหนสนใจเล่มที่รวม 9 วิชาสามัญ รวมทุกวิชา เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่น้องๆควรซื้อเลยค่ะ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมรวมแนวข้อสอบที่อ้างอิงจากรูปแบบล่าสุดจาก สทศ. ครบทั้ง 9 วิชา (คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา) ประกอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงวิชาละ 2 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด สามารถเก็บคะแนนสูงสุดทุกวิชาในสนามสอบวิชาสามัญ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยของระบบ TCAS ทุกรอบ

คลิกที่นี่

หมวดวิชา ชีววิทยา ก็พลาดไม่ได้สำหรับเล่มนี้

เตรียมสอบชีววิทยาเล่มนี้ ใช้กับสนามสอบ 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบในเล่มนี้สร้างจากสถิติเนื้อหาย้อนหลังล่าสุดที่ออกสอบบ่อยเพื่อเจาะประเด็นการอ่านให้ตรงจุด พร้อมแนวข้อสอบรูปแบบล่าสุดจาก สทศ. จำนวน 5 ชุด เฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด สามารถเก็บคะแนนสูงสุดในวิชาชีววิทยาสามัญ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยของระบบ TCAS ทุกรอบ

คลิกที่นี่

มาถึงวิชา PAT กันบ้าง เล่มนี้เป็น PAT5 ที่พูดถึงความถนัดวิชาชีพครู ที่รวมแนวข้อสอบไว้ 

เป็นฉบับติวเข้ม PAT 5 วิชาชีพครู แนะแนวการเตรียมตัวสอบ PAT 5 เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นต่อการสอบ แบบจับประเด็นเป็นเรื่องๆ ที่น่าสนใจ และพิเศษสุดกับการตะลุยโจทย์แนวช้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด ที่รวบรวมเนื้อหาการสอบครบทุกรูปแบบของการสอบ PAT 5 เอาไว้ด้วยกัน

คลิกที่นี่


PAT 3 ใครอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องซื้อเล่มนี้เลย เล่มนี้รวบรวมข้อสอบไว้ให้น้องๆแล้ว

สรุปเนื้อหาส่วนคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และ พื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) พร้อมแนวข้อสอบที่คัดพิเศษเพื่อใช้ในการสอบโดยเฉพาะ พร้อมเฉลยละเอียดในทุกขั้นตอน

คลิกที่นี่

สำหรับใครที่ชอบภาษาญี่ปุ่น อยากเรียน อยากลองทำแบบข้อสอบญุ่ปั่นต้องเล่มนี้เลย เนื้อหาครบครัน แนวข้อสอบครอบคลุม

โดยเล่มนี้เป็นหนังสือสรุปไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับเตรียมสอบ PAT 7.3 รวมถึงการสอบวัดระดับ JLPT ระดับ 5 และ 4

คลิกที่นี่

PAT1 ที่ใครๆว่ายาก เล่มนี้ได้รวมทริคและแนวข้อสอบมาไว้ในเล่มเดียว ใครซื้อรับรองว่าทำ PAT1 ได้แน่นอน

เพราะเล่มนี้ทบทวนเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย PAT 1 พร้อมรวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำโจทย์ของติวเตอร์ แบ่งข้อสอบตามเนื้อหาและมี VDO เฉลยแนวข้อสอบ PAT1 ท้ายเล่ม

คลิกที่นี่

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงรูปแบบข้อสอบ การเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รวมทั้งสร้างแนวข้อสอบล่าสุดทั้งหมด 4 ชุด ท้ายเล่มมีการสรุปหลักจริยธรรมทางการแพทย์

คลิกที่นี่

โดยหนังสือเล่มนี้เน้นที่โจทย์ต่างๆ ที่ออกสอบบ่อย และแนวข้อสอบแบบใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองฝึกและทำความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบให้มากที่สุด ก่อนลงสนามสอบจริง

คลิกที่นี่

หนังสือเล่มนี้ได้รวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยและแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดในการสอบ PAT 2 ทุกวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลกและดาราศาสตร์ และข้อสอบศักยภาพ


คลิกที่นี่

คัมภีร์พิชิตข้อสอบ GAT English สรุปเนื้อหาหลักที่จำเป็นต้องอ่านก่อนลงสนามสอบจริง! จับประเด็นไวยากรณ์หลักใน 4 Skillsทั้ง Speaking / Vocabulary / Reading / Structure and Writing ให้เข้าใจเนื้อหาของ GAT อย่างลึกซึ้ง

คลิกที่นี่

สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องเตรียมตัวสอบความถนัดแพทย์ด้วย ต้อง 2 เล่มนี้เท่านั้น สองเล่มนี้ได้รวมสิ่งที่น้องๆต้องการไว้หมดแล้ว !!!

การสอบใกล้เข้ามาแล้ว อย่าลืมเตรียมพร้อมสำหรับอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดนะคะ หนังสือที่ทางเซราสุคัดมาให้รับรองว่าครอบคลุมทุกเนื้อหาค่ะ น้องๆคนไหนที่กำลังใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมสอบ O-NET ม.6  ฉบับสมบูรณ์
฿315
-10%
฿350
สรุปสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับอัปเดตแนวข้อสอบปี 63-64
฿229.50
-10%
฿255
เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มั่นใจเต็ม 100
฿198
-10%
฿220
เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มั่นใจเต็ม 100
฿180
-10%
฿200
เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ English มั่นใจเต็ม 100
฿198
-10%
฿220
เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ รวมทุกวิชา มั่นใจเต็ม 100
฿355.50
-10%
฿395
เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยามั่นใจเต็ม 100
฿216
-10%
฿240
เก่งญี่ปุ่น พิชิต PAT 7.3
฿238.50
-10%
฿265
เตรียมสอบเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
฿252
-10%
฿280
เตรียมสอบความถนัดแพทย์ ฉบับอัปเดตแนวข้อสอบล่าสุดปี 63-64
฿252
-10%
฿280
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
฿256.50
-10%
฿285
แนวข้อสอบติวเข้ม PAT2
฿256.50
-10%
฿285
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ GAT-English เพิ่มเทคนิค + ตะลุยโจทย์ มั่นใจเต็ม 100
฿265.50
-10%
฿295