FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
แชร์
top
top
top

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ.)

Cr. เพจเตรียมสอบหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 

              ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

              ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

              ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

สมัครสอบได้ที่ >> https://bit.ly/3jyqRS8


หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น 
หนังสือ เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2

สรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ เก็งข้อสอบตรงจุด
Part 1 ความรู้ ความสามารถทั่วไป
Part 2 ความรู้ ด้านภาษาไทย
Part 3 ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
Part 4 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

มีตัวอย่างและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาจากผู้มีประสบการณ์ติวสอบ ภาค ก. ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด https://bit.ly/3tPxCUD

หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

เล่มนี้ได้รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ อีกทั้งได้เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อยเพื่อให้ง่ายในการจดจำ

หนังสือ แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้สอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ภาค ก

พร้อมแนวข้อสอบล่าสุดถึง 590 ข้อพร้อมเฉลย

เพื่อให้คุณพร้อมสอบอย่างมั่นใจ 100%


หนังสือ ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)

ติวสอบ ครผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์) ได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์สอนมาเป็นเวลา 30 ปี ได้สรุปเนื้อหาเป็นเรื่องๆ พร้อมข้อสอบกว่า 850 ข้อ และมีเฉลยละเอียดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ และสอบได้อย่างแน่นอน


หนังสือ สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.

สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาสำหรับอ่านสอบแบบเจาะลึกตรงประเด็น มาพร้อมแนวข้อสอบมากถึง 650 ข้อ 


สั่งซื้อ
FB : inbox  https://bit.ly/39Iy8vn

Line@ : @serazu
Tel. : 0847003219
โปรโมชั่น ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 899 บาท


ความคิดเห็น : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564