FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แท็ก : ข่าวสอบราชการท้องถิ่น top
SERAZU
เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2560 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) 229 อัตรา
ดูรายละเอียด
เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2560 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) 229 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูกทม. (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560) จำนวน 229 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท

2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

วิธีการสมัครสอบ ขั้นตอนการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด
วิธีการสมัครสอบ ขั้นตอนการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2560

คู่มือแนะนำ การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ของท่านเองโปรดอ่านคำแนะนำการสมัครให้เข้าใจโดยละเอียด

1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1 กันยายน 2560
2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้