Promotion

Tag : รับราชการ


ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 546 อัตรา
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร...
ข่าวดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2564
ข่าวดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2564 รายละเอียดและกำหนดการต่างๆสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ทางเซราสุได้รวบรวมมาให้แล้วทั้งยังสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มาดูรายละเอียดกันดีกว่า
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 700 อัตรา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 700 อัตรา
ข่าวดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัคร 700 อัตรา ปี2564  ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ข่าวดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัคร 700 อัตรา ปี2564 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 บัญชีตำแหน่งที่รับสมัคร มีหลายจำนวน เปิดหลายเขต เช่น  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
ด่วน!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2563
ด่วน!! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
ด่วน!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
ด่วน!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ด่วน!! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบรับราชการ 40 อัตรา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
ประกาศ!! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ด่วน!! สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 5 อัตรา
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 5 อัตรา
ด่วน!! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ
สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2563
ประกาศ ! กรม พพ. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  7 ตำแหน่ง 15 อัตรา !!
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เปิดรับสมัครวันที่ 16 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63)
ประกาศ!! สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 34 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคพลเรือน เข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา
ประกาศ ! สศช. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา !!
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563
ข่าวดี ! กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา !!
ข่าวดี ! กรมสรรพาวุธทหารเรือ เตรียมเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ทั้ง ชายและหญิง จำนวน 45 อัตรา โดยจมีการเปิดให้สมัครในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และหมดเขตการสมัครในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยใช้วุฒิการศึึกษาเพียงแค่ ม.3 และ ปวช.เท่านั้น
ข่าวดี!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 12,779 อัตรา
ประกาศ ! สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา ( ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ภาค ก ) !!
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ประกาศ ! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 111 อัตรา !!
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
ด่วน!! บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 16 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 16 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
ประกาศ ! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา !!
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วน!! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ! สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา !!
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ด่วน!! วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2563
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563
ประกาศ ! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบรับราชการ 36 อัตรา  !!
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 4 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ด่วน!! สพม.4 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครตำรวจสายสอบสวน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครตำรวจสายสอบสวน ชาย/หญิง 700 อัตรา เปิดรับรับสมัครเร็ว ๆ นี้
สิ่งที่ต้องรู้ ?! ก่อนสอบ ก.พ. 63 เตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่าน !!
จะมือใหม่หัดสอบ หรือมือเก่าที่รอวันที่จะสอบผ่าน มาเตรียมรับมือกับการสอบ ก.พ. ใหม่อีกครั้งกัน แต่นอกจากเรื่องเทคนิคการสอบแล้ว ยังมีเรื่องที่เราควรรู้ก่อนสอบ ก.พ. ด้วย มีอะไรบ้าง มาดูกัน !
ประกาศ ! สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน 6 อัตรา !!
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ด่วน!! หน่วยงานในสังกัด สพฐ. เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ! โรงเรียนสังกัดสพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ 101 อัตรา  (ทั้งใช้วุฒิครูและไม่ใช้วุฒิครู)
วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) ครูวันดีรวบรวมตำแหน่งเปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ ในตำแหน่งอื่นๆ รวมกว่า 101
ประกาศ ! สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดสอบพนักงานราชการครู 9 อัตรา  !!
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศ ! สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา !!
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ
ประกาศ ! สพฐ. และ สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 144 อัตรา ( รับหลายจังหวัด ) !!
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ด่วน!! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศ!! กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุราชการ
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุข้าราชการ จำนวน 266 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 3-27 กุมภาพันธ์ 2563
ด่วน!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 13-19 กุุมภาพันธ์2563
ด่วน!! แผนการดำเนินงาน สพฐ. ปี2563
สพฐ. เปิดเผยแล้ว !! แผนดำเนินงานการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่นฐาน ปี 2563
ประกาศ !! กฝผ.เตรียมเปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน เร็วๆนี้ !!
กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 เร็วๆ นี้ อัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค (วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ) ประจำปี 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน อัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ข่าวดี ! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 99 อัตรา !!
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี