FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แท็ก : เตรียมสอบราชการ top
SERAZU
ข่าวดี!! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน กปภ.
ดูรายละเอียด
ข่าวดี!! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาคนั้น เป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีคนจำนวนมาก ต้องการที่จะเข้าไปทำงานเหตุผลเพราะด้วยอัตราเงินเดือน สวัสดิการ ที่กล่าวกันว่าดีเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ตลอดปีทางการประปาส่วนภูมิภาค จะมีการเปิดรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ อยู่เสมอ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าทำงานซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้การแข่งขันเพื่อเข้าทำงานนั้นมีอยู่สูงกระนั้น แม้การแข่งขันจะมีสูง แต่คนเรานั้น "มีทุนความรู้ที่แตกต่างกัน" หากใครมีทุนความรู้ที่มากและสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการออกข้อสอบแนวไหน ประมาณใด