Promotion

Tag : เตรียมสอบราชการ


เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สมัครได้)
เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
เปิดกรุ "คัมภีร์ พิชิตสนามสอบราชการ" ปีล่าสุด
ตอนนี้คงมีใครหลาย ๆ คนที่กำลังตามหาหนังสือเตรียมสอบราชการกันอยู่ใช่ไหมคะ แต่จะเลือกเล่มไหนดีล่ะที่มันจะตรงจุดกับสิ่งที่เราต้องการ วันนี้เรามาแนะนำหนังสือพิชิตสนามสอบราชการกันค่ะ รับรองได้เลยว่าจะอ่านเล่มไหนก็สามารถสอบติดแน่นอน
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 บัญชีตำแหน่งที่รับสมัคร มีหลายจำนวน เปิดหลายเขต เช่น  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
ด่วน!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2563
ด่วน!! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
ด่วน!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2563
ด่วน!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ด่วน!! สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 95 อัตรา
สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2563 จำนวน 95 อัตรา เปิดรับสมัครเร็วๆนี้
ด่วน!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัคร จำนวน 58 อัตรา
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ
ประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกและลูกจ้าง 93 อัตรา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกและลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปีและผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ด่วน!! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบรับราชการ 40 อัตรา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
ประกาศ!! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ด่วน!! สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 5 อัตรา
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 5 อัตรา
ด่วน!! สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม - 2 เมษายน 2563
ด่วน!! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ
สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2563
ประกาศ ! กรม พพ. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  7 ตำแหน่ง 15 อัตรา !!
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เปิดรับสมัครวันที่ 16 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63)
ประกาศ!! สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 34 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคพลเรือน เข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา
ด่วน!! กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด่วน!! กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 มีนาคม 2563
ประกาศ ! สศช. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา !!
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563
ข่าวดี ! กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา !!
ข่าวดี ! กรมสรรพาวุธทหารเรือ เตรียมเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ทั้ง ชายและหญิง จำนวน 45 อัตรา โดยจมีการเปิดให้สมัครในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และหมดเขตการสมัครในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยใช้วุฒิการศึึกษาเพียงแค่ ม.3 และ ปวช.เท่านั้น
ข่าวดี!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 12,779 อัตรา
ประกาศ ! สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา ( ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ภาค ก ) !!
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ประกาศ ! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 111 อัตรา !!
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
ด่วน!! บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 16 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 16 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
ประกาศ ! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบรับราชการ 36 อัตรา  !!
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 4 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ด่วน!! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศ!! กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุราชการ
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุข้าราชการ จำนวน 266 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 3-27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ !! กฝผ.เตรียมเปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน เร็วๆนี้ !!
กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 เร็วๆ นี้ อัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค (วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ) ประจำปี 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน อัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ข่าวดี ! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 99 อัตรา !!
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาแล้ว !! กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 90 อัตรา !
ขณะนี้ มีประกาศจากกรมราชทัณฑ์ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 กำลังจะมีการเปิดรับสมัครสอบข้าราชบรรจุเข้ากรมราชทัณฑ์ ภายใน 7 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้ โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครต่างๆ มีดังนี้
ประกาศ !! เปิดสอบแล้ว ! กสถ.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบริหาร
ประกาศ !! กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบริหาร หลายอัตรา
ประกาศ !!  กรมป่าไม้ เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบกรมป่าไม้เป็นพนักงานราชการ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2562
ประกาศ!! กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ
กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้างานราชการ จำนวน 8 อัตรา ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบติการ
ข่าวดี!! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาคนั้น เป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีคนจำนวนมาก ต้องการที่จะเข้าไปทำงานเหตุผลเพราะด้วยอัตราเงินเดือน สวัสดิการ ที่กล่าวกันว่าดีเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ตลอดปีทางการประปาส่วนภูมิภาค จะมีการเปิดรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ อยู่เสมอ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าทำงานซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้การแข่งขันเพื่อเข้าทำงานนั้นมีอยู่สูงกระนั้น แม้การแข่งขันจะมีสูง แต่คนเรานั้น "มีทุนความรู้ที่แตกต่างกัน" หากใครมีทุนความรู้ที่มากและสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการออกข้อสอบแนวไหน ประมาณใด
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562​ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี้
ข่าวดี!! กสถ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา
ข่าวดีมาแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น - พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา รับสมัครสอบทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พ.ค.2562 รายละเอียดดังนี้
ประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 835 อัตรา ประจำปี 2562
ประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แล้ว!! จำนวน 835 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี้
ข่าวดี!! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา
ข่าวดีมาแล้ว!! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ข่าวดี!! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 35 อัตรา
ข่าวดี!! เตรียมตัวให้พร้อม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ข่าวดี!! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ 202 อัตรา ประจำปี 2562
ข่าวดีมาแล้ว โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ 202 อัตรา ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2562 จำนวน 202 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น!! ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562