FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306119
หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
แชร์
top
top
top
280 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 16
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306119
 • Barcode :
  8859099306119
 • ขนาดหนังสือ :
  19.5 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.6 ซม.
 • น้ำหนัก :
  703 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  304 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  13/07/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
  1.1 การสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
  1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม
  1.3 การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่นสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
  2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  2.1 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา
  2.3 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2.4 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
  2.6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. วิชาภาษาไทย
  3.1 การสรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
  3.2 การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
  3.3 หลักภาษาไทย
  4. วิชาภาษาอังกฤษ


เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก. และแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อความรวดเร็วและประโยชน์ในการสอบภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น) มีการอธิบายครบถ้วน ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายและพระราชบัญญัติ)

มีสูตรและเทคนิคการทำข้อสอบ และเน้นย้ำจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง มีตัวอย่างและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาจากผู้มีประสบการณ์ติวสอบ ภาค ก. ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมากรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top