FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

รู้ยัง!! ซื้อหนังสือ "ลดหย่อนภาษี" ได้ 15,000 บาท (ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค.2562)
แชร์
top
top
top
"เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือ และได้รับความรู้จากการอ่านมากขึ้น"

ที่มา : thairath.co.th

สำหรับใครที่มองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีเงินปี 2562 ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายให้เราลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อเป็นมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ให้การซื้อสินค้ารวมถึงหนังสือในประเภทต่างๆ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่ ม.ค - ธ.ค 2562


รายละเอียดและเงื่อนไข :

- ซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์รวมทั้ง e-Book (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์)
- ต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการในปรเทศไทย และออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ (ร้านเซราสุออนไลน์ สามารถเปิดใบเสร็จเต็มรูปแบบได้ในนาม บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด)

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรณีที่ลูกค้าซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 ในช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น ช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ลูกค้าได้ซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติไปแล้ว 3,000 บาท ยอดซื้อหนังสือเพื่อใช้ขอลดหย่อนภาษีได้อีกเพียง 12,000 บาท สรุปง่ายๆ คือปี 2562 ลดหย่อนในส่วนซื้อหนังสือได้ทั้งสิ้น 15,000 บาท

ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

หนังสือทุกรายการในเว็บเซราสุ ลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ผ่านเว็บเซราสุสามารถออกใบเสร็จเต็มรูปแบบได้ โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลที่ใช้เพื่อยื่นให้กับกรมสรรพากรได้ตามรูปด้านล่างนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @serazu
ความคิดเห็น : รู้ยัง!! ซื้อหนังสือ "ลดหย่อนภาษี" ได้ 15,000 บาท (ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค.2562)