FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Reviews : รีวิวหนังสือ top
SERAZU
Latest Reviews :
รีวิวหนังสือ "แม่จ๋า...อุ้มหนูหน่อย" จากนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ดูรายละเอียด
รีวิวหนังสือ "แม่จ๋า...อุ้มหนูหน่อย" จากนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เด็กลอยได้เมื่อถูกอุ้ม เพราะถูกอุ้มจึงลอยได้ สามารถแตะหรือจับโลกที่อยู่สูงเกินเอื้อม กริยาลอยขึ้นไปนี้เองส่งผลต่อพัฒนาการที่สำคัญ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือโลกนี้ดีมาก พอเอื้อมอะไรไม่ถึงแต่อยากจะถึงก็ลอยได้ เป็นพ่อกับแม่ที่ช่วยอุ้ม ให้ทั้งความปลอดภัยและการผจญภัย แต่เหนืออื่นใดคือโลกนี้ไว้ใจได้ พ่อและแม่ก็ไว้ใจได้ด้วย อยากได้อะไรก็ได้คือ trust ความไว้วางใจ ในทางตรงข้าม อยากลอยได้แต่โลกเงียบสงัด ไม่มีคนมาอุ้ม จะเป็นเรื่องน่าเสียใจเพียงใด เรื่องที่สองคือตัวเองเก่งมาก นึกจะลอยก็ลอย เป็นความสามารถระดับบันดาลได้ทุกสิ่ง เรียกว่า omnipotence ซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญอีกประการหนึ่งของทารกและเด็ก 2-3 ขวบปีแรก ความสามารถระดับบันดาลได้ทุกสิ่งจะเป็นฐานของวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต