Promotion
รวมหนังสือสอบ A-LEVEL เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ A-Level โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!


หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ A-Level คณิต 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม)


เตรียมพร้อมสอบ A-Level เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในส่วนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 รวมส่วนคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

จุดเด่นของเล่มนี้
• หลักสูตรล่าสุด
• เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• เฉลยอย่างละเอียด
• อ่านเข้าใจง่าย

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ A-Level คณิต 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)


เตรียมพร้อมสอบ A-Level เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ส่วนคณิตพื้นฐาน (คณิต 2) โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

จุดเด่นของเล่มนี้
• หลักสูตรล่าสุด
• เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• เฉลยอย่างละเอียด
• อ่านเข้าใจง่าย


หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)


เตรียมพร้อมสอบ A-Level เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

จุดเด่นของเล่มนี้
• หลักสูตรล่าสุด
• อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจไว
• พร้อมเฉลยละเอียด

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ A-Level วิทย์ประยุกต์ ม.ปลาย (Applied Science) มั่นใจเต็ม 100


สรุปเนื้อหารูปแบบ shortnote สีสีชวนอ่าน ไม่น่าเบื่อ ครบทุกรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4-5-6) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เน้นจุดควรจำ จุดที่ออกสอบบ่อย เทคนิคต่าง ๆ มากมาย พร้อมแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสนามสอบระดับประเทศและใช้อ่านก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาคภายในโรงเรียนเพื่อเกรดที่ดีขึ้น

จุดเด่นของเล่มนี้
• 
สรุปเนื้อหารูปแบบ shortnot
• ครบทุกวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
• แนวข้อสอบเสมือนจริง
• พร้อมเฉลยละเอียดหนังสือ เตรียมพร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์ (Physics)


เตรียมพร้อมสอบ A-Level เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในส่วนวิชาฟิสิกซ์ โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

จุดเด่นของเล่มนี้
• หลักสูตรล่าสุด
• อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจไว
• พร้อมเฉลยละเอียด

หนังสือ พร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์ เก็บเต็ม 100 คะแนน


หนังสือที่สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย และคําอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านใช้สําหรับการเตรียมตัวในการสอบ A-Level 64 Phy ได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของเล่มนี้
• สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ
• ผู้เขียน มีประสบการณ์ตรงในการสอบ
• เฉลยอย่างละเอียด
• อ่านเข้าใจง่าย


หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ A-Level ชีววิทยา (Biology)


เตรียมพร้อมสอบ A-Level เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาชีววิทยา โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

จุดเด่นของเล่มนี้
• หลักสูตรล่าสุด
• อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจไว
• พร้อมเฉลยละเอียด

หนังสือ ตะลุยข้อสอบ A-Level ชีววิทยา


หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบ A-Level (9 วิชาสามัญ) ชีววิทยา ทั้งหมด 5 ชุดข้อสอบ ที่เป็นแนวข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์แทนข้อสอบแบบความจำ ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยมีหลักการว่า “หากโจทย์ถามแบบนี้ เราควรคิดวิเคราะห์อย่างไร”

จุดเด่นของเล่มนี้
• ชีววิทยา ทั้งหมด 5 ชุดข้อสอบ
• เน้นแนวข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์
• อธิบายอย่างละเอียด
• บอกถึงข้อที่ผิดว่าผิดเพระาะอะไร


หนังสือ คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level


หนังสือ “คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level” เล่มนี้ ครอบคลุมข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศึกษาครบทุกสาระวิชา ได้แก่ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และภูมิศาสตร์ 

จุดเด่นของเล่มนี้
• แนวข้อสอบล้วน
• แบ่งข้อสอบจำลองเป็น 2 แบบ
• ข้อสอบจำลองมากกว่า 600 ข้อ
• เฉลยอย่างละเอียด

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ A-Level เคมี (Chemistry)


เตรียมพร้อมสอบ A-Level เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในส่วนวิชาเคมี โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 

จุดเด่นของเล่มนี้
• หลักสูตรล่าสุด
• อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจไว
• พร้อมเฉลยละเอียด


หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level 9 วิชาหลัก (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง
ครบทั้ง 9 วิชาหลักในเล่มเดียว

จุดเด่นของเล่มนี้
• ตะลุยแนวข้อสอบล้วนๆ + เฉลย
• ครบทั้ง 9 วิชาหลักในเล่มเดียว
• วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 คณิต2 วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง

จุดเด่นของเล่มนี้
• มีทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย
• ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ
• เนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เป็นแนวข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ


หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านภาษาไทยเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาภาษาไทย โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริงของวิชาภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และหลักการใช้ภาษา

จุดเด่นของเล่มนี้
• มีทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย
• ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ
• เนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เป็นแนวข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศาสตร์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาสังคมศาสตร์

จุดเด่นของเล่มนี้
• มีทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย
• ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ
• เนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เป็นแนวข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาชีววิทยา (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านชีววิทยาเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาชีววิทยา ตามกฎเกณฑ์การสอบ

จุดเด่นของเล่มนี้
• มีทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย
• ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ
• เนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เป็นแนวข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ในรูปแบบเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริงเน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ตามกฎเกณฑ์การสอบ 

จุดเด่นของเล่มนี้
• มีทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย
• ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ
• เนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เป็นแนวข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ


หนังสือ เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100


หนังสือที่เน้นทำความเข้าใจเนื้อหาผ่านการแก้โจทย์โดยตรง พร้อมสรุปหลัก และสูตรแบบ 4 สีในรูป short note อย่างย่อเพื่อทวนเนื้อหาก่อนทำโจทย์ อิงตามหลักสูตร สสวท. เพื่อใช้เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ 1 ได้

จุดเด่นของเล่มนี้
• สรุปเนื้อหาเป็น short note 
• อิงตามหลักสูตร สสวท.
• สรุปสูตร สร้างความเข้าใจได้ไว 
• เฉลยอย่างละเอียด


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• A-Level คืออะไร? สิ่งที่เด็ก TCAS66 ต้องรู้

• TPAT คืออะไร? สิ่งที่เด็ก TCAS66 ต้องรู้

• TGAT คืออะไร? สิ่งที่เด็ก TCAS66 ต้องรู้

• รวมหนังสือสอบ TGAT เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!

• รวมหนังสือสอบ TPAT เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมสอบ A-Level คณิต 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม)
฿395
เตรียมพร้อมสอบ A-Level คณิต 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
฿385
เตรียมพร้อมสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
฿450
หนังสือ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ A-Level วิทย์ประยุกต์ ม.ปลาย (Applied Science) มั่นใจเต็ม 100
฿365
เตรียมพร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์ (Physics)
฿350
พร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์ เก็บเต็ม 100 คะแนน
฿450
เตรียมพร้อมสอบ A-Level ชีววิทยา (Biology)
฿399
ตะลุยข้อสอบ A-Level ชีววิทยา
฿380
เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
฿395
แนวข้อสอบ A-Level 9 วิชาหลัก (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
฿399
เตรียมพร้อมสอบ A-Level เคมี (Chemistry)
฿350
คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level
฿350
แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
฿250
แนวข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศาสตร์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
฿260
แนวข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
฿350
แนวข้อสอบ A-Level วิชาชีววิทยา (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
฿350