FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307727
หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
แชร์
top
top
top
225 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 250 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 26
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307727
 • Barcode :
  8859099307727
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  540 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  172 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  03/03/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • โครงสร้างข้อสอบ A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 8
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 9
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 10

  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 9
  เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 10


A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริงครบทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย เน้นครบทุกหัวข้อการสอบ โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามสอบจริงของวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศกฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลยล่าสุด
รีวิวสินค้า : หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top