Promotion
รวมหนังสือสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงจะให้น้องๆที่อยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 วันนี้เราได้รวบรวมหนังสือแต่ละวิชาเพื่อจะให้น้องๆได้อ่านและลองฝึกทำ ทำให้มีความพร้อมที่จะสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังได้ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนในเครือสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้อง Gifted หรือโรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศ

หนังสือสำหรับน้องๆ ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เรารวบรวมมาให้ทุกวิชาในแต่ละวิชามีสรุปและแบบข้อสอบมาให้น้องๆแล้วด้วย ไปดูกันเลย


หนังสือเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปจุดเด่นเนื้อหา 5 วิชาหลัก ที่ต้องทบทวนก่อนสอบ
2. เรียบเรียงเนื้อหากระชับ สั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างอธิบายเสริม
3. คัดสรรแนวข้อสอบจริง ให้ทดสอบฝีมือได้ทุกเมื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม
2. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม เตรียมสอบโรงเรียนดังอย่างมั่นใจ
3. แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา จับเวลาทำข้อสอบเหมือนสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดอ่านทบทวนได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. รวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 1,000 ข้อ
2. พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
3. เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับ ป.6 ที่กำลังเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปลัดเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. แนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ โดยวิเคราะห์จากแนวข้อสอบเดิมและข้อสอบแนวใหม่ๆพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปลัดเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย(ห้องเรียนปกติ)
2. แนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ โดยวิเคราะห์จากแนวข้อสอบเดิมและข้อสอบแนวใหม่ๆพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเนื้อหาทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
2. พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยาก ๆ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ
1. เพิ่มเติม แนวข้อสอบ แบบโจทย์ประยุกต์
2. ครบทุกระดับความยาก
3. ตามเกณฑ์หลักสูตรใหม่ล่าสุดกว่า 350 ข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปลัดเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ห้องเรียนปกติ) 
2. แนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ โดยวิเคราะห์จากแนวข้อสอบเดิม และข้อสอบแนวใหม่ๆ
3. พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปลัดเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1
2. ข้อสอบท้ายบท พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มที่ 1หนังสือ Advance วิทย์ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
1. สรุปเนื้อหาวิทย์ ป.4-5-6 ด้วยภาพสีเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด ครบตามหลักสูตรล่าสุด
2. เสริมเนื้อหาเกินหลักสูตร สำหรับสอบเข้าห้อง Gifted และสอบแข่งขันทางวิชาการ
3.ข้อสอบ 500 ข้อ ทั้งข้อสอบเข้า ม.1 ทั้งรร.ชั้นนำ, สอบห้อง Gifted, สอบ O-NET และสอบห้อง EP


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มที่ 2 หนังสือ Genius English พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.1 ระดับ Advanced มั่นใจเต็ม 100
1. สรุปการเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ที่เด็กประถมนิยมสอบ
2. ข้อสอบ โปรแกรม EP และ GIFTED วิชาภาษาอังกฤษ 10 ชุด รวม 600 ข้อ
3. แนะนำเทคนิคเตรียมตัว, ข้อสอบ และเฉลย โดยติวเตอร์ดัง


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มที่ 3 หนังสือ Advanced Maths ป.6 พิชิตสอบเข้า Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
1. สอนเทคนิค และโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ/Gifted และแข่งขันทางวิชาการ
2. ตะลุยโจทย์ และแนวข้อสอบแบบยาก ทั้งปรนัย และอัตนัย รวมแล้วมากกว่า 250 ข้อ
3. แนะนำเทคนิคเตรียมตัว, ข้อสอบ และเฉลย โดยติวเตอร์ดังบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• 5 อันดับหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี ที่การันตรีสอบเข้าได้แน่นอน

• เตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนอ่านแล้วปัง (ห้องปกติและ Gifted )

• เทคนิคเตรียมตัว "สอบเข้า ม.1"

• แนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Advance วิทย์ ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
฿269.10
-10.00%
฿299
เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1
฿432
-10.00%
฿480
เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿432
-10.00%
฿480
สรุปเข้ม + แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1(หลักสูตร GIFTED / ห้องโครงการ-แผนการเรียนพิเศษ)
฿535.50
-10.00%
฿595
Genius English พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.1 ระดับ Advanced มั่นใจเต็ม 100
฿324
-10.00%
฿360
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
฿405
-10.00%
฿450
ติวเข้ม + ลุยโจทย์ ป.6 (5 วิชาหลัก) & สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
฿432
-10.00%
฿480
Advanced Maths ป.6 พิชิตสอบเข้า Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
฿355.50
-10.00%
฿395
1001 ข้อสอบเข้ม 5 วิชา เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
฿315
-10.00%
฿350
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
฿445.50
-10.00%
฿495
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ห้องเรียนปกติ)
฿432
-10.00%
฿480
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ)
฿436.50
-10.00%
฿485