Promotion
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 546 อัตรา

รายละเอียดและกำหนดการต่างๆสมัคร ข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน ทางเซราสุได้รวบรวมมาให้แล้วทั้งยังสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 21- 27 มี.ค.65 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 21 เม.ย.65 มาดูรายละเอียดกันดีกว่า

1. ดำรงตำเเหน่ง ผบ.มว.ฉก.บปพ. ในสังกัด ภ.9 จำนวน 41 อัตรา

คุณสมบัติ

- เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชาย
- วุฒิการศึกษาปริญาตรีนิติศาสตร์
- อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
- เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยต้องมีอายุราชกาไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีสำเร็จ นสต. ให้เริ่มนับอายุราชการตั้งเเต่วันที่ได้รับเเต่ตั้งเป็น ส.ต.ต)
- มีสุขภาพสมบูรณ์เเข็งเเรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม
- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร

2. ดำรงตำแหน่งรอง สว. (สอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

คุณสมบัติ

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา เพศหญิง จำนวน 100 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญาตรีนิติศาสตร์
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม

3. ดำรงตำแหน่งรอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวนผล) จำนวน 45 อัตรา

คุณสมบัติ

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และ เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาปริญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม

4. ดำรงตำแหน่งรอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 25 อัตรา

คุณสมบัติ

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
- วุฒิการศึกษาปริญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม

5. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติ

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม


สมัครสอบได้ที่ : policeadmission.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เพจกองการสอบ


หนังสือแนะนำสำหรับการสอบครั้งนี้


เล่มที่1. หนังสือ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับ อัปเดตล่าสุด

เล่มที่2. หนังสือ KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

เล่มที่3. หนังสือ เจาะเกราะ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์

เล่มที่4. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 2

เล่มที่5. หนังสือ Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ นายสิบตำรวจ

เล่มที่6. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์

เล่มที่7. หนังสือ ติวเข้มสอบนายสิบฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน lntegration Edition

เล่มที่8. หนังสือ เเนวข้อสอบออกบ่อย นายสิบฯ ทุกสายงาน

เล่มที่9. หนังสือ นายสิบฯ สายอำนวยการและสนับสนุน พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

เล่มที่10. หนังสือ นายสิบฯ สายป้องกันและปราบปราม พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

ทางเซราสุได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว หากใครสนใจสมัครสอบสามารถดูหนังสือสอบตำรวจเพื่อจะสอบที่ทางเซราสุเตรียมมาให้ได้เลย

ขอเป็นกำลังใจให้ที่ผู้ที่กำลังจะสอบทุกท่านนะคะ สู้ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับ อัปเดตล่าสุด
฿295
KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
฿150
เจาะเกราะ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์
฿350
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 2
฿380
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์
฿280
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ  นายสิบตำรวจ
฿280
นายสิบฯ สายป้องกันและปราบปราม พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
฿250
ติวเข้มสอบนายสิบฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน lntegration Edition
฿235
นายสิบฯ สายอำนวยการและสนับสนุน พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
฿170
แนวข้อสอบออกบ่อย นายสิบฯ ทุกสายงาน
฿235