Promotion
10 หนังสือเล่มเด็ด สอบเข้า ม.4


สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังขึ้น ม.4 การเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังต่างๆ และสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวนั่นก็คือ การอ่านหนังสือทบทวนด้วยตัวเอง เน้นตะลุยข้อสอบเสมือนจริง นำข้อสอบเก่าๆ มาฝึกฝนทำบ่อย ๆ ซึ่งหนังสือเตรียมสอบนั้นก็มีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ละแบบก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป วันนี้พี่ก็ได้รวบรวม"10 หนังสือเล่มเด็ด สอบเข้า ม.4"  มาฝากทุกคนด้วยค่ะ เป็นหนังสือที่มาพร้อมกับสรุปเนื้อหาจำนวนมากให้เข้าใจได้ง่ายเจาะลึกข้อสอบแต่ละวิชาแบบละเอียดสุด ๆ อ่านแล้วรับรองว่าทำข้อสอบได้มั่นใจเต็ม100 จะมีเล่มไหนบ้างไปดูกันเลยย !!    

เล่มที่ 1 หนังสือ สรุปหลักเนื้อหา + ข้อสอบ สอบเข้า ม.4 + O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ สรุปหลักเนื้อหา + ข้อสอบ สอบเข้า ม.4 + O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100

มาเริ่มกันที่เล่มแรกเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายด้วยแผนภาพ ตาราง ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
3. แนวข้อสอบเข้า ม.4 ครบทั้ง 5 วิชาหลัก และแนวข้อสอบ O-NET ล่าสุด 4 วิชาที่สอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด


เล่มที่ 2 หนังสือ ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

หนังสือ ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

รวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการเตรียมตัวฝึกทดลองทำโจทย์และข้อสอบ ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
เจาะลึกข้อสอบ แต่ละวิชาแบบละเอียดที่สุด มั่นใจสอบได้ทั้ง 5 วิชา! ห้ามพลาด สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุก ๆ สนามสอบทั่วประเทศ โดยเจาะลึกโจทย์ และแนวข้อสอบ 3 วิชาหลัก : ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


เล่มที่ 3 หนังสือ ติวเข้ม+แนวข้อสอบใหม่ ม.3 เข้า ม.4 (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

หนังสือ ติวเข้ม+แนวข้อสอบใหม่ ม.3 เข้า ม.4 (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ห้อง GIFTED หรือ ห้อง โครงการพิเศษ รวมถึงสนามสอบระดับประเทศอย่าง สสวท. โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดในระดับเข้มข้นเสมือนข้อสอบจริง


เล่มที่ 4 หนังสือ ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หนังสือ ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนและสนามสอบชั้นนำทั่วประเทศ โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
เจาะลึกข้อสอบ แต่ละวิชาแบบละเอียดที่สุด มั่นใจสอบได้ทั้ง 5 วิชา! ห้ามพลาด สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุก ๆ สนามสอบทั่วประเทศ โดยเจาะลึกโจทย์ และแนวข้อสอบ 2 วิชาหลัก : วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


เล่มที่ 5 หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100

พร้อมเนื้อหา 4 สีทั้งเล่ม และยังมีตัวอย่างพร้อมเทคนิคช่วยให้จดจำและนำไปใช้ในห้องสอบได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงเล่มนี้ได้มีการรวบรวบแนวข้อสอบเพื่อพร้อมในทุกสนามสอบตั้งแต่สอบเลื่อนชั้นในระดับม.ต้น สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ O-NET ฯลฯ ช่วยให้ผู้อ่านพร้อมรับมือกับทุกสนามสอบได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สรุปเนื้อหา 4 สีทั้งเล่ม อธิบายเข้าใจได้ง่ายด้วยภาพประกอบ ตารางสรุปเปรียบเทียบ จุดเน้นที่ควรจำ
3. ตัวอย่างโจทย์ระหว่างบท จัดเต็มข้อสอบครบทุก Part ที่รวบรวมมาจากทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยละเอียด


เล่มที่ 6 หนังสือ Easy Math พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4

หนังสือ Easy Math พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4

หนังสือ Easy Math พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4 เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้น ทุกบทเรียนและครอบคลุมเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบ พร้อมโจทย์กว่า 200 ข้อ ซึ่งมีเฉลยละเอียด ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในโจทย์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งเหมาะกับนักเรียน ม.ต้น นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 หรือผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตให้แน่นขึ้น


เล่มที่ 7 หนังสือ เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1

หนังสือ เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1

สรุปเนื้อหาทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาพร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียด


เล่มที่ 8 หนังสือ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4

หนังสือ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4

คู่มือเตรียมสอบ ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยแนวคิด " EASY ENGLISH : ภาษาอังกฤษ เรียนสนุก เข้าใจง่าย”

1. สรุปย่อไวยากรณ์ยากๆ ด้วยภาษาง่ายๆ อ่านสนุก ผ่านการใช้ตาราง และ MIND MAP
2. เนื้อหาครบถ้วนและเจาะลึกในทุกหัวข้อที่ใช้ออกข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบประกอบชัดเจน
3. เน้นทบทวนแบบฝึกหัด ทบทวนทุกหัวข้อเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย และเทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด แนวข้อสอบที่รวมทุกหัวข้อในการสอบ ตั้งแต่ GRAMMAR VOCABULARY CONVERSATION READING และ ERROR สำหรับฝึกฝีมือก่อนลงสนามจริงกว่า 500 ข้อ


เล่มที่ 9 หนังสือ เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.4 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.4 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100

รวมข้อสอบเข้า ม.4 ทั้ง 5 วิชาสำหรับโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียนที่จะต้องสอบ (คณิต, วิทย์, ภาษาไทย, สังคม, อังกฤษ) และใกล้เคียงกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด (ภายใน 1-3 ปีย้อนหลัง) พร้อมเฉลยละเอียด ข้อสังเกต และข้อควรระวังที่มักผิดบ่อย

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1.เป็นหนังสือที่รวมแนวข้อสอบเข้า ม.4 ทั้ง 5 วิชา (คณิต, วิทย์, ภาษาไทย, สังคม, อังกฤษ) ไว้ในเล่มเดียว
2.ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง 1-3 ปีล่าสุด
3.เฉลยอย่างละเอียดในแต่ละชุด เข้าใจง่าย พร้อมข้อสังเกต และข้อควรระวังที่มักผิดบ่อย


เล่มที่10 หนังสือ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉ.เตรียมสอบโอเน็ต+เตรียมสอบเข้า ม.4

หนังสือ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉ.เตรียมสอบโอเน็ต+เตรียมสอบเข้า ม.4

รวมแนวข้อสอบ ม.ต้น อย่างตรงหลักสูตร เอาไว้อย่างครบถ้วน ทุกชั้น ทุกเทอม ตั้งแต่ ม.1 ไปจึงถึง ม.3 สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนดีๆ ในทุกการสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


"ห้ามพลาดที่จะหยิบมาอ่านกันนะคะ"


ซึ่งถ้าใครสนใจซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Serazu หรือ ทาง Line : @serazu  ตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือ สเเกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4
฿297
-10.00%
฿330
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1
฿315
-10.00%
฿350
สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100
฿355.50
-10.00%
฿395
ติวเข้ม+แนวข้อสอบใหม่ ม.3 เข้า ม.4 (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
฿765
-10.00%
฿850
ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
฿432
-10.00%
฿480
ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบม.3 เข้าม.4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
฿495
-10.00%
฿550
Easy Math พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4
฿359.10
-10.00%
฿399
เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.4 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
฿252
-10.00%
฿280
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉ.เตรียมสอบโอเน็ต+เตรียมสอบเข้า ม.4
฿269.10
-10.00%
฿299