FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ ! สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา ( ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ภาค ก ) !!
แชร์
top
top
top


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ **ลิงก์เสียขออภัย ถ้าเกิดมีการแก้ไขแล้ว จะอัพเดทให้อีกที**

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ
หนังสือแนะนำ !

สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ " คลิก "เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีวศึกษา โดยรวบรวมสรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดสรุปเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
บทที่ 1 ความรอบรู้
บทที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
บทที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครู
บทที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา


หนังสือแนะนำ (สำหรับผู้ที่ต้องการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) !!

หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์ " คลิก "แม้การสอบเข้าสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวง ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบเข้าทำงานในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าบรรจุ เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มากขึ้น ด้วยแนวข้อสอบที่มักจะออกทุกปี คัดสรรมาอย่างดี ครบถ้วน กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกคำถาม ทุกหมวดวิชาจนจนเรียบเรียงมาเป็นแนวข้อสอบที่ สั้นๆ กระชับ ได้ใจความ

จัดเต็มกว่า 1,200 ข้อ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด
เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

สนใจสั่งซื้อ
หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์ "
คลิก "


หรือติดต่อสอบถถามหรือสั่งซื้อหนังสือ
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศ ! สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา ( ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ภาค ก ) !!
สินค้าที่อยากบอกต่อ