FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์
ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162368059
หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
252 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 280 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 268
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162368059
 • Barcode :
  9786162368059
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1105 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  444 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  06/05/59
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • หมวดที่หนึ่ง
  แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
  ความสามารถด้านตัวเลข
  - อนุกรม
  - โจทย์คณิตศาสตร์
  - การวิเคราะห์ข้อมูล

  ความสามารถทางด้านเหตุผล
  - อุปมาอุปไมย
  - การสรุปความจากภาษา
  - การสรุปความจากสัญลักษณ์
  - การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

  ความสามารถทางด้านภาษา
  - ความเข้าใจภาษา
  - การใช้ภาษา
  - สุภาษิตไทย
  - คำราชาศัพท์

  หมวดที่สอง
  แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

  หมวดที่สาม
  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
  - Grammar
  - Conversaiton
  - Reading Comprehension

  หมวดที่สี่
  แนวข้อสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ระบบเครือข่าย
  - อินเตอร์เน็ต (Internet)
  - การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
  - ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
  - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word
  - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel
  - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft PowerPoint

  หมวดที่ห้า
  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - ความรุ้เกี่ยวกับ กฟภ.
  - แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2558
  - นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
  - ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  หมวดที่หก
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป

  หมวดที่เจ็ด
  แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน


แม้การสอบเข้าสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวง ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบเข้าทำงานในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มากขึ้น ด้วยแนวข้อสอบที่มักจะออกทุกปี คัดสรรมาอย่างดี ครบถ้วน กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกคำถาม ทุกหมวดวิชาจนจนเรียบเรียงมาเป็นแนวข้อสอบที่ สั้นๆ กระชับ ได้ใจความ

จัดเต็มกว่า 1,200 ข้อ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด
เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครการไฟฟ้า
คลิกที่นี่ http://job.pea.co.th/
รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คิสตี้ โฝ๋เฝ๋
ผ่านมาแล้ว 2 ปี
ได้รับสินค้าแล้ว เร็วมากๆ เลย


สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top