FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ข่าวดี!! กสถ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา
แชร์
top
top
top
ข่าวดีมาแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น - พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา

สมัครได้แล้วที่เว็บไซต์ dlaapplicant2562รับสมัครสอบทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พ.ค. 2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา แบ่งเป็น
1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,213 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 20 ตำแหน่ง 1,784 อัตรา

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต

(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1
ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง

- กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2
ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว

- กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3
ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี

- กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม

- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี

- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่ว
ไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็กAdvertisements

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1
ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน

- กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2
ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี

- กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1
ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2
ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล

- กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ dlaapplicant2562กำหนดการ


ประกาศรับสมัคร 22 เม.ย. 62
กรอกใบสมัครสอบ 09-31 พ.ค. 62
ชำระเงิน 09 พ.ค. 62-01 มิ.ย. 62
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ 11 มิ.ย. 62

ช่วงนี้มีสอบบ่อย อ่านหนังสือรอเลยครั้งนี้ต้องไม่พลาดแน่นอน มองหาหนังสือ สอบข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

อยากสอบติด >> คลิก <<
หนังสือสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นขายดี


สั่งซื้อครบ 500 บาท (ส่งฟรีแบบประหยัด)

สนใจ สั่งซื้อหนังสือ "ได้ที่"

Line@ : @serazu
Website:
www.serazu.com
ความคิดเห็น : ข่าวดี!! กสถ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา
สินค้าที่อยากบอกต่อ