FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 835 อัตรา ประจำปี 2562
แชร์
top
top
topประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 835 อัตรา ประจำปี 2562 แล้ว!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ทั่วประเทศ ดังนี้
1. การสรรหาจากบุคคลภายนอก จำนวน 454 อัตรา
2. การสรรหาภายใน PEA โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
3. การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง PEA เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา
**ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562

คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ - สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงาน

1. การสรรหาจากบุคคลภายนอกจำนวน 454 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
วิศวกร (ไฟฟ้า), วิศวกร (โยธา), วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม), (เครื่องกล), วิศวกร (คอมพิวเตอร์), เศรษฐกร, บุคลากร, วิทยากรนักบัญชี, นักระบบงานคอมพิวเตอร์, นักตรวจสอบภายใน, นักการเงิน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, นิติกร (ประสบการณ์), นักประชาสัมพันธ์, นักพัสดุนักการตลาด, นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป. วิชาชีพ) และสถาปนิก

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.): ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า), พนักงานช่าง (โยธา), พนักงานช่าง (เครื่องกล), พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์), พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานบัญชีและพนักงานพัสดุ

2.การสรรหาภายใน กฟภ. โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพเป็นนักวิชาการจำนวน 54 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
วิศวกร (ไฟฟ้า), นักบัญชี, นักบริหารงานทั่วไปและนักพัสดุ

3. การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพจำนวน 327 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.): ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า), พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์), พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, พนักงานบัญชี, พนักงานพัสดุและพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์)ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด .3 (กรณีรับราชการทหาร)
3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TOEIC TOEFL (PBT) , TOEFL (CBT) , TOEFL (IBT), IELTS CU-TEP, TU-GET

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th


กายพร้อมใจพร้อมหรือยัง?? จะสอบให้ผ่านไม่ใช่เรื่องยาก อ่านหนังสือรอเลยครั้งนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนเคาะตำราหาหนังสือสอบการไฟฟ้าได้ที่นี้

หนังสือแนะนำ >> คลิก <<
หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้า 3 หน่วยงาน (นครหลวง, ส่วนภูมิภาค, ฝ่ายผลิต) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

การสอบเข้าสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาค นครหลวง รวมถึงฝ่ายผลิต ถือเป็นการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้โอกาสในการสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้ามีอยู่สูง ด้วยแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าการไฟฟ้าโดยเฉพาะ

แนวข้อสอบการเข้าทำงานไฟฟ้าล่าสุด
กลั่นกรองจากแนวข้อสอบที่มักจะออกทุกปี จึงมั่นใจได้คุณภาพ ครั้งแรกในประเทศ ที่รวมการสอบการไฟฟ้า 3 หน่วยงาน เอาไว้ในเล่มเดียว อย่างครอบคลุมทุกหมวดวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.40 ซม.
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 360 หน้า
วันวางจำหน่าย : 21/08/61
นักเขียน : อาจารย์พัฒนพล นันตา,คณะ และ ทีม Think Beyond Genius
บรรณาธิการ : นักรบ พิมพ์ขาว
ราคา 350 บาท

Promotion : จะอยู่ไหนก็โปรเดียวกันกับงานหนังสือ ลดสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ ปีทีมีหน >> คลิกหนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์

แม้การสอบเข้าสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวง ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบเข้าทำงานในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มากขึ้น ด้วยแนวข้อสอบที่มักจะออกทุกปี คัดสรรมาอย่างดี ครบถ้วน กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ
และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกคำถาม ทุกหมวดวิชาจนจนเรียบเรียงมาเป็นแนวข้อสอบที่ สั้นๆ กระชับ ได้ใจความ จัดเต็มกว่า 1,200 ข้อ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

ขนาดหนังสือ : 19.05 x 25.40 ซม.
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวนหน้า : 444 หน้า
วันวางจำหน่าย : 06/05/59
นักเขียน : อาจารย์พัฒนพล นันตา, คณะ และ ทีม Think Beyond Genius
บรรณาธิการ : นักรบ พิมพ์ขาว
ราคา 280 บาท

Promotion : จะอยู่ไหนก็โปรเดียวกันกับงานหนังสือ ลดสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ ปีทีมีหน >> คลิก

สั่งซื้อครบ 500 บาท (ส่งฟรีแบบประหยัด)

สนใจ สั่งซื้อ "ได้ที่"
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศ!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 835 อัตรา ประจำปี 2562
สินค้าที่อยากบอกต่อ