FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561 สมัครทางเว็บไซต์ เท่านั้น !!
แชร์
top
top
top


กรุงเทพมหานคร

เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561
สมัครทางเว็บไซต์ http://www.ksb.bangkok.go.thตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง จำนวน 208 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 ตำแหน่ง จำนวน 269 อัตรา


รายละเอียดประกาศการรับสมัครสอบแข่งขัน และรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง
เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561

(ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
- ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
- ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
- ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา


(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
- ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
- ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
- ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
- ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราสามารถดูรายละเอียดเฉพาะตำแหน่งได้ที่ http://www.bangkok.go.th/exam
.
.
.
ขอบคุณข้อมูล : www.ksb.bangkok.go.th

แนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบ.....
>> คลิก <<


หนังสือ รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง

หนังสือ รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง

คู่มือรวมกฎหมายเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ฉบับเต็มสมบูรณ์) ได้จัดทำขึ้นเพื่อ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบทุกตำแหน่ง ในระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ โดยใช้วุฒิที่สมัครทั้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท

หรืออื่น ๆ ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็น “ตัวช่วย” ในการอ่านและจดจำตัวบท ได้อย่างครอบคลุม ลึก รู้เนื้อความทั้งหมด เพราะได้รวบบรวมจากกฎหมายที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ จึงมีความเป็นปัจจุบัน ในการสอบมากที่สุด

ในแต่ละปี สำนักงาน ก.ก. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ทุก ๆ ปี ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง บางปี เปิดสอบบรรจุมากสุด ปีละ 3 ถึง 4 ครั้ง จึงเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้มีความต้องการ สอบบรรจุเพื่อรับราชการ เพื่อเป็น

“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ”
“ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร” (ครูผู้ช่วย)
“ข้าราชการมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร”

เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย กฎหมายต่าง ๆ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ และมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่น หลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องสอบ นำมาเพิ่มในหนังสือเล่มนี้ให้อีกด้วย ทำให้หนังสือมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี (แบบลงทะเบียน)
สนใจ สั่งซื้อ "ได้ที่"

Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website : www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561 สมัครทางเว็บไซต์ เท่านั้น !!
สินค้าที่อยากบอกต่อ