FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง
รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369919
หนังสือ รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง
แชร์
top
top
top
คู่มือรวมกฎหมายเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ฉบับเต็มสมบูรณ์) ได้จัดทำขึ้นเพื่อ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบทุกตำแหน่ง ในระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ โดยใช้วุฒิที่สมัครทั้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท
หรืออื่น ๆ ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็น “ตัวช่วย” ในการอ่านและจดจำตัวบท ได้อย่างครอบคลุม ลึก รู้เนื้อความทั้งหมด เพราะได้รวบบรวมจากกฎหมายที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ จึงมีความเป็นปัจจุบัน ในการสอบมากที่สุด

ในแต่ละปี สำนักงาน ก.ก. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ทุก ๆ ปี ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง บางปี เปิดสอบบรรจุมากสุด ปีละ 3 ถึง 4 ครั้ง จึงเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้มีความต้องการ สอบบรรจุเพื่อรับราชการ เพื่อเป็น

“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ”
“ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร” (ครูผู้ช่วย)
“ข้าราชการมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร”

เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย กฎหมายต่าง ๆ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ และมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่น หลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องสอบ นำมาเพิ่มในหนังสือเล่มนี้ให้อีกด้วย ทำให้หนังสือมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
มด
ผ่านมาแล้ว 7 วัน 1 ชั่วโมง
ดีค่ะ
คำค้นหายอดนิยม top