Promotion
สมัครด่วน เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

→วันประกาศรับสมัครวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2566

→วันรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2566

→วันสอบข้อเขียนวันที่ 31 มีนาคม 2567

→วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่ 11 เมษายน 2567 

สมัครได้ที่ https://shorturl.asia/f6cC5

ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 1 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 2 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 3 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 4 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 5 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 6 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 7 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 8 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»ตำรวจภูธรภาค 9 อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) อ่านเพิ่มเติม คลิก

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

»กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) อ่านเพิ่มเติม คลิก

แนะนำหนังสือสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline