Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
บทความไฮไลท์

มาแล้ว ! กองทัพบกเปิดรับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน
กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,716 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567

บทความทั้งหมด


เปิดรับสมัครสอบเข้ากรมประมง ประจำปี2566
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566
เปิดรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566
เปิดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี2566
มาแล้ว! ใกล้วันเปิดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปี 2566 เปิดรับทั้งหมด 58 อัตรา
เปิดรับสมัครปลัดอำเภอ ประจำปี2567
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2567 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566
เปิดรับสมัครสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ ปี 2566
อัปเดต!! สำหรับผู้ที่อยากสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ในปี2566นี้ ทางกรมราชทัณฑ์ได้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) ในสังกัด สตม. จำนวน 200 อัตรา
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566  >> สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566 >> สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566
อย่างเป็นทางการ ! เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566 ประกาศภายใน 13 ก.ค.2566 รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 21-27 ก.ค.2566
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา