Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
บทความไฮไลท์

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. รอบ Paper & Pencil  ปี67
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 Paper & Pencil ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ย.2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

บทความทั้งหมด


มาแล้ว! ครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษใกล้เปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาขั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
สพฐ. เปิดสอบแข่งขันเข้าบรรจุราชการ
สพฐ. เปิดสอบแข่งขันบรรจุราชการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์
ข่าวดี! วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับตรงปี 67
รับสมัครพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครวันที่ 8 มกราคม - 18 เมษายน 2567
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2567
การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี67
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2567
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกษาปีที่4
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2567
เปิดรับสมัครกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประจำปี 2567
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 230 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567
สำนักงาน ก.พ. เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า
กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 (เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง) ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam
ด่วน!!  เปิดรับสมัครเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา