Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ คู่มือ Coding และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# ฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022 ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอปพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโครล การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ .NET 7 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022
ขายแล้ว
131 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874848

฿480
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 13 เล่ม
ราคารวม :
฿480
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874848
ISBN
9786164874848
ขนาดหนังสือ
17 x 22.86 ซม.
ความหนาสินค้า
3.4 ซม.
น้ำหนัก
780 กรัม
จำนวนหน้า
472 หน้า
วันวางจำหน่าย
11/10/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
SourceCode
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เรียนรู้หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022 ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอปพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโครล การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ .NET 7 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022

1. ครอบคลุมเนื้อหาเริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง ครอบคลุม .NET 7 ขึ้นไป
2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ
3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

บทที่ 1 HTML รากฐานของ Web Apps
บทที่ 2 พื้นฐานของ HTML5
บทที่ 3 พื้นฐานการสร้างบทที่ 1 ก้าวแรกก่อนเข้าสู่โลกของ .NET
บทที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโปรเจ็กต์ประเภท Windows Forms App (.NET)
บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
บทที่ 4 ทำงานกับข้อมูลชนิดข้อความ string และวันเวลา DateTime
บทที่ 5 การตรวจสอบและควบคุม
บทที่ 6 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูลแบบ Array และ Range
บทที่ 8 พื้นฐานการดักจับและตรวจสอบข้อผิดพลาด (Debug & Exception)
บทที่ 9 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Programming)
บทที่ 10 Inheritance & Polymorphism
บทที่ 11 การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย Pattern Matching
บทที่ 12 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server 2022 Express Edition
บทที่ 13 พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server 2022
บทที่ 14 การทำงานกับระบบฐานข้อมูล SQL Server ด้วย Entity Framework Core (EF Core)
บทที่ 15 การจัดการข้อมูล (CRUD) ในฐานข้อมูล SQL Server ด้วย EF Core
บทที่ 16 ADO.NET ในยุค .NET
บทที่ 17 พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET Core MVC
บทที่ 18 พื้นฐานการสร้าง Web API ด้วย ASP.NET Core Web API
บทที่ 19 การสร้างการทำงาน CRUD ให้กับ Web API แบบเบื้องต้น (API Controller)
บทที่ 20 การสร้าง Web API แบบ Minimal APIs
บทที่ 21 พื้นฐานการพัฒนา Web Apps แบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker
บทที่ 22 การสร้าง ASP.NET Core Web API ด้วย Docker
บทที่ 23 การเผยแพร่อิมเมจแบบสาธารณะกับ Docker Registry
รีวิวหนังสือ คู่มือ Coding และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# ฉบับสมบูรณ์
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
basic Coding สำหรับ Web Developer ด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript
Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding
เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio
คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)
สนุกกับการ Coding ด้วย Scratch 3.0 (Primary Level)
สนุกกับการ Coding ด้วย Scratch 3.0 (Primary Level) ฉบับสมบูรณ์