Promotion
ซ่อนสินค้าหมด
| เรียงตาม
E-book : DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล
฿230
All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking
฿891
-10.00%
฿990
A Little Book of Big Data and Machine Learning
฿225
-10.00%
฿250
คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition
฿256.50
-10.00%
฿285
บทความ

เรียนคณะบริหารธุรกิจทำงานอะไรได้บ้าง
เเนะนำอาชีพสำหรับนักศึกษาจบใหม่จากคณะบริหารธุรกิจสามารถทำงานอะไรได้บ้าง เเนะนำหนังสือสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะบริหารธุรกิจ
ข่าวดี! กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศ! กรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 900 อัตรา
เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สมัครได้)
เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ด่วน!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา 18 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 เมษายน 2565 เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 631 อัตรา
กรมสรรพากรประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 631 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25
ด่วน!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2563
ด่วน!! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
ด่วน!! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
ด่วน!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ด่วน!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัคร จำนวน 58 อัตรา
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ
ประกาศ!! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ประกาศ ! สศช. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา !!
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563
ประกาศ ! สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา ( ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ภาค ก ) !!
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ประกาศ ! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 111 อัตรา !!
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
ประกาศ ! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบรับราชการ 36 อัตรา  !!
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 4 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศ!! กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุราชการ
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุข้าราชการ จำนวน 266 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 3-27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวดี!! สอบบรรจุครู ไม่มีใบวิชาชีพได้ 98 สาขา
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า
กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อัตรา
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตรา

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตราสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

จำนวนตำแหน่งว่าง 351 อัตรา