FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161009740
หนังสือ เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
269.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 299 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 622
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161009740
 • Barcode :
  8859161009740
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29.2 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  540 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  154 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  11/11/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ภาพรวมการสอบความถนัด TGAT
  TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
  แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา (92-1)
  เฉลยความสามารถทางภาษา (92-1)
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ ความสามารถทางตัวเลข
  แนวข้อสอบ ความสามารถทางตัวเลข (92-2)
  เฉลยความสามารถทางตัวเลข (92-2)
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
  แนวข้อสอบ ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (92-3)
  เฉลยความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (92-3)
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ ความสามารถทางเหตุผล
  แนวข้อสอบ ความสามารถทางเหตุผล (92-4)
  เฉลยความสามารถทางเหตุผล (92-4)

  TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ การสร้างคุณค่า และนวัตกรรม
  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงวิเคราะห์ และ นวัตกรรม
  ลักษณะข้อสอบ
  แนวข้อสอบ การสร้างคุณค่า และนวัตกรรม (93-1)
  เฉลยแนวข้อสอบ การสร้างคุณค่า และนวัตกรรม (93-1)
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ แนวคิดการแก้ไขปัญหา (Problem Soliving)
  ลักษณะข้อสอบ
  แนวข้อสอบ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (93-2)
  เฉลยแนวข้อสอบ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (93-2)
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ การบริหารจัดการอารมณ์
  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการอารมณ์
  ลักษณะข้อสอบ
  แนวข้อสอบ การบริหารจัดการอารมณ์ (93-3)
  เฉลย แนวข้อสอบ การบริหารจัดการอารมณ์ (93-3)
  สรุปหลักและแนวข้อสอบ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
  ลักษณะข้อสอบ
  แนวข้อสอบ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม (93-4)
  เฉลย การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม (93-4)


หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่การรวมแนวข้อสอบ แต่มีการปูพื้นฐานเนื้อหา ความรู้ และหลักคิด ที่จำเป็น ครอบคลุมในส่วน TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงานโดยออกแบบให้ตรงตาม โครงสร้างข้อสอบ (EXAM BLUEPRINT) ของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่อัพเดตปีล่าสุด พร้อมด้วยแนวข้อสอบแบบเข้มข้น และเฉลยอย่างละเอียดที่อธิบายทั้งหลักการคิด และเทคนิคที่ใช้ลดเวลาในห้องสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ไม่ใช่แค่รวมข้อสอบ แต่มีการปูพื้นฐานด้วยเนื้อหา, ความรู้รอบตัว และหลักคิดต่างๆ ที่จำเป็น
2. รวมแนวข้อสอบ part TGAT 2, TGAT 3 ตรงตาม Exam Blueprint
3. เฉลยอย่างละเอียด พร้อมให้เทคนิค วิธีคิดที่ใช้ได้จริงในห้องสอบรีวิวสินค้า : หนังสือ เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top