FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
The Age of Chief Marketing Technologist 2022 CMT ผู้นำการตลาดพลิกโลก
The Age of Chief Marketing Technologist 2022 CMT ผู้นำการตลาดพลิกโลก
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164873070
หนังสือ The Age of Chief Marketing Technologist 2022 CMT ผู้นำการตลาดพลิกโลก
แชร์
top
top
top
310.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 345 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 28


RE-IMAGINE MARKETING IN THE NEXT NORMAL... เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วนักการตลาดจึงต้องคิดใหม่ เข้าใจเทรนด์ของโลก เข้าใจเทรนด์ของมาร์เทค สู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมโลกธุรกิจให้ได้ก่อนใครหนังสือเล่มนี้จะเปิดภาพอนาคต เพื่อสร้าง “ผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด” หรือ “CMT” มาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ MarTech ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

หนังสือการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Chief Marketing Technologist ปี 2022

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้
1. เส้นทางพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด CMT
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการปรับใช้ MarTech กับธุรกิจ
3. ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้ทันทีรีวิวสินค้า : หนังสือ The Age of Chief Marketing Technologist 2022 CMT ผู้นำการตลาดพลิกโลก / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top