FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871953
หนังสือ Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871953
 • Barcode :
  9786164871953
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29.2 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  380 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  76 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  27/05/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  การสะกดคำ
  การอ่านคำ
  การสังเกตประโยคบกพร่อง
  การเรียงประโยค
  การอ่านบทความ

  การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  การอุปมาอุปไมย
  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)

  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  อนุกรม
  พื้นฐานคณิตศาสตร์
  การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  สดมภ์

  ภาษาอังกฤษ
  Part of Speech (ชนิดของคำ)
  Article (คำนำหน้าคำนาม)
  Tense
  If - Clause
  Comparison

  ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยอ้างอิงตามการสอบครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์ใหม่ปี 63 เน้นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้สี รูปภาพ และไดอะแกรมเข้ามาช่วยในการอธิบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

รายละเอียดหนังสือ Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. อธิบายด้วยภาพและไดอะแกรมที่เข้าใจง่าย
3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ

รีวิวสินค้า : หนังสือ Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top