FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ติวให้ผ่านและสอบติด 100%คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
สินค้าหมด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%
สินค้าหมด
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกสุขศึกษา (ภาค ข)เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกสุขศึกษา (ภาค ข)
สินค้าหมด
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกแนะแนว (ภาค ข)เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกแนะแนว (ภาค ข)
สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 4 (วิชาการศึกษา) ฉบับสมบรูณ์คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 4 (วิชาการศึกษา) ฉบับสมบรูณ์
สินค้าหมด
สรุปและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ภาค ก และ ข สรุปและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ภาค ก และ ข
สินค้าหมด
ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)
฿350 ฿157.5

ไม่สามารถซื้อสินค้าได้

สินค้าหมด
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา (ภาค ข)เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา (ภาค ข)
สินค้าหมด
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ขเตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข
สินค้าหมด
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉบับสมบูรณ์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉบับสมบูรณ์
สินค้าหมด
แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63 แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63
฿180 ฿108

ไม่สามารถซื้อสินค้าได้

สินค้าหมด
สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ
฿280 ฿168

ไม่สามารถซื้อสินค้าได้

สินค้าหมด
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์
฿295 ฿177

ไม่สามารถซื้อสินค้าได้

สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100%คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
สินค้าหมด
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (ภาค ข)เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (ภาค ข)
สินค้าหมด
สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก และ ขสรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก และ ข