FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หลักภาษาไทย ประถม ๖
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369643
หนังสือ หลักภาษาไทย ประถม ๖
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162369643
 • Barcode :
  9786162369643
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  450 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  188 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  22/06/60
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหน่วยที่เป็นหลักภาษาไทย เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและหน่วยที่เป็นทักษะการใช้ภาษาโดยเริ่มตั้งแต่การอ่านคำในภาษาไทย, ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ, ถ้อยคำสำนวน,
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, คำราชาศัพท์และคำสุภาพ, วลีและประโยคในภาษาไทย,
บทร้อยกรอง, ภาษาถิ่น,วรรณกรรมและวรรณคดี, และการอ่าน คิด วิเคราะห์


โดยในแต่ละหน่วยจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวนและมีแบบทดสอบรวมเพื่อประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบในทุกสนาม

รีวิวสินค้า : หนังสือ หลักภาษาไทย ประถม ๖
คำค้นหายอดนิยม top