FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871427
หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
280 บาท
Line

เริ่มขาย 14/08/63

สินค้านี้ขายไปแล้ว 0
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871427
 • Barcode :
  9786164871427
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.25 ซม.
 • น้ำหนัก :
  350 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  268 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  14/08/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  บทที่ 6 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และรูปทรงอื่นๆ
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  บทที่ 7 พื้นที่วงกลม
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  บทที่ 8 ร้อยละ และดอกเบี้ย
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  บทที่ 9 ปริมาตร และความจุ
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  บทที่ 10 เรื่องเงิน
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  บทที่ 11 การตวง
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3
  แนวข้อสอบกลางภาค
  แนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2
  แนวข้อสอบปลายภาค
  แนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โดยออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหาหลากหลายแบบทั้งโจทย์ปัญหาแบบระคน และเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม การแปลงหน่วยวัดและการชั่งตวงวัด ช่วยเสริมทักษะให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ท้ายเล่มยังเพิ่มเติมด้วยแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคเข้มข้นจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ

1. ฝึกฝนการตีโจทย์และแสดงวิธีทำหาคำตอบโจทย์ปัญหา ว่าต้องใช้การบวก ลบ คูณ หรือหาร
2. แบบฝึกหัดโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบโจทย์ปัญหา
3. โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์อ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาครีวิวสินค้า : หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top