Promotion
ล่าสุด !! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565


ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 69 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -  16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -  16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


  • ลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

ก. คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร)

- เป็นมีผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

- เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกิลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

- เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

- เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- เป็นบุคคลล้มละลาย

- เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

- เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ในหน่วยงานรัฐอื่น

- เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ


การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ใครที่กำลังจะหาหนังสือติวสอบ กรมราชทัณฑ์ ต้องเล่มนี้

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ และสอบเลื่อนระดับ ในทุกตำแหน่ง สังกัดกรมราชทัณฑ์สังกัดกรมราชทัณฑ์รวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ไว้ทุกฉบับ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

- แนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ เฉลยละเอียดเข้าใจง่ายตรงประเด็น

- เขียนโดยผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1 ในการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

รายการหนังสือเพิ่มเติม ราชการ, ก.พ.


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
฿275
 สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์
฿595
แนวข้อสอบ ก.พ. ต้องรู้
฿285
เซตคู่สุดคุ้ม : พิชิตข้อสอบ ก.พ. อ.อุดม
฿495
เซตคู่สุดคุ้ม : ตะลุยแนวข้อสอบ ก.พ. จำง่าย
฿670
ติวเข้ม เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาภาษาอังกฤษ
฿650
TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก
฿500
แนวข้อสอบติวเข้ม ก.พ. ภาค ก. อัปเดตล่าสุด
฿450
เซตคู่สุดคุ้ม คู่มือพิชิตสอบ ก.พ. ปีล่าสุด
฿515