FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162009310
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
292.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 325 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 103
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162009310
 • Barcode :
  9786162009310
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  970 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  420 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  01/06/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  บทที่ 4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
  บทที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
  บทที่ 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
  บทที่ 7 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
  บทที่ 8 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
  บทที่ 9 ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
  บทที่ 12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
  บทที่ 14 แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้
  บทที่ 15 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
  บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์


หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ และสอบเลื่อนระดับ
ในทุกตำแหน่ง สังกัดกรมราชทัณฑ์

สังกัดกรมราชทัณฑ์รวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ไว้ทุกฉบับ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้งพร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ เรียบเรียงและเฉลยโดยผู้ที่สอบได้อันดับ 1 ในการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปีรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top