FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

สมัครด่วน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา
แชร์
top
top
top

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน    
  1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
     (1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
     (2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
     (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ชั้น 15,800 บาท
     (4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ขั้น 17,690 บาท
  1.2 กลุ่มวิชาหรือทางที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา  
  1.3 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา

2.กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร    
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พ.ย. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.วัน เวลา สถานที่ในการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข.


สมัครสอบได้ที่ : https://bit.ly/30qzk4x

เอกสารเพิ่มเติม : https://bit.ly/3wJOON3

หนังสือแนะนำ

ความคิดเห็น : สมัครด่วน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา
สินค้าที่อยากบอกต่อ