Promotion
ด่วน!!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 225 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 225 อัตรา

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ตำแหน่ง รวม 225 อัตรา 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

• ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา : อ่านเพิ่มเติม

• ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา : อ่านเพิ่มเติม

• ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา : อ่านเพิ่มเติม

• ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา : อ่านเพิ่มเติม

• ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา : อ่านเพิ่มเติม

สมัครสอบผ่านทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 

คุณสมบัติ

• สัญชาติไทย

• อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

***ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก***

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสมัครสอบการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สมัครสอบได้ที่ : สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


แนะนำหนังสือ


หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

เล่มนี้ได้รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ อีกทั้งได้เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อยเพื่อให้ง่ายในการจดจำตลอดจนสรุปเนื้อหาวิชาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์สอบผ่านจริง และมีประสบการณ์ติวมากว่า 10 ปี " 

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. มี พรบ. ครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตปี 2562 (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เน้นย้ำมาตราสำคัญและจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง

2. สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษครบทุกวิชาที่ออกสอบ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยทุกข้อ ครบทุกวิชา อธิบายอย่างละเอียด

3. เรียบเรียงจากผู้สอบผ่านจริงและมีประสบการณ์ติวสอบมากว่า 10 ปี มีลูกศิษย์บรรจุราชการได้มากกว่าพันคน

หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก. และแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อความรวดเร็วและประโยชน์ในการสอบภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น) มีการอธิบายครบถ้วน ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายและพระราชบัญญัติ)

มีสูตรและเทคนิคการทำข้อสอบ และเน้นย้ำจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง มีตัวอย่างและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาจากผู้มีประสบการณ์ติวสอบ ภาค ก. ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับท่านที่ทำงาน หรือท่านที่ไม่มีเวลาทบทวนมากนัก ซึ่งหนังสือเล่มนี้ คือทางลัดในการทบทวนในเวลาอันสั้น ให้โอกาสสอบติดมีสูง ครบถ้วนทุกวิชา

แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย , แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างไม่ขาดในเนื้อหาสาระสำคัญ จี้ตรงทุกประเด็นคำถาม สร้างสรรค์ วิเคราะห์ อิงสถิติ และความน่าจะเป็น อย่างจัดเต็มออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ที่พร้อมสำหรับเตรียมสอบ แม้มีเวลาน้อย


สนใจสั่งซื้อ หนังสือสอบการปกครองท้องถิ่น หรือ ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง