Promotion
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)


สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี  2564

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 

เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564

ลงทะเบียนสมัครสอบ -----> 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ -----> 28 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563

สอบข้อเขียน -----> 31 มกราคม 2564

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครสอบ
ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย

สมัครสอบได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. 


หนังสือแนะนำ


หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ.

หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ. แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 พร้อมเทคนิคการทำข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบความสามารถทั่วไป อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์ ครอบคลุมการสอบทุกระดับทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4) พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง และเฉลยอย่างละเอียด อ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์ให้สามารถสอบผ่านได้จริง

หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) 

สรุปข้อมูลหนังสือเล่มนี้
1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. อธิบายด้วยภาพและไดอะแกรมที่เข้าใจง่าย
3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ


สนใจสั่งซื้อ หนังสือ ก.พ. หรือ ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
฿256.50
-10.00%
฿285
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
฿405
-10.00%
฿450
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ
฿225
-10.00%
฿250
คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
฿225
-10.00%
฿250
เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด)
฿225
-10.00%
฿250
สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3
฿301.50
-10.00%
฿335
แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿252
-10.00%
฿280