FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ด่วนมาก..!! ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)
แชร์
top
top
top

ประกาศ ...!! กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

ประจำปี 2563 "ล่าสุด"

หนังสือแนะนำ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง
- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)),
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมาก

หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) พิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3 ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี รวมเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดกว่า 1,000 ++

สารบัญ
Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล)
Part 2 ภาษาไทย
Part 3 ภาษาอังกฤษ
Part 4 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีสนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก "หนังสือสอบ ก.พ.63"

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ด่วนมาก..!! ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)
สินค้าที่อยากบอกต่อ