Promotion
ด่วน!! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน
10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาประกันภัย สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาบริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ : ago.thaijobjob.com

-เอกสารประกาศรับสมัคร


หนังสือแนะนำ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor) วิชาการบัญชีอากร ฉบับสมบูรณ์

หนังสือสอบบัญชี

คู่มือเตรียมสอบผู้สอบภาษีอากรเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ผู้อ่านควรรู้และมีการออกสอบบ่อยครั้งไว้อย่างครบถ้วน โดยผู้เขียนที่มีประสบการติวสอบมากว่า 20 ปี พร้อมยกตัวอย่างประกอบและแสดงวิธีทำไว้อย่างละเอียด อีกทั้งยัง มีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ลองทำถึง 6 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ก่อนสอบจริง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
1. มีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ลองทำถึง 6 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
2. เขียนโดยผู้สอบ (CPA, TA ) ที่มีประสบการณ์ติวมากกว่า 20 ปี

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor) วิชาการบัญชีอากร ฉบับสมบูรณ์


หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและออกสอบบ่อยครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด พร้อมแนวข้อสอบกว่า 350 ข้อ มีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:
1. มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง
2. มีแนวข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงกว่า 350 ข้อ
3. ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor) วิชาการบัญชีอากร  ฉบับสมบูรณ์
฿295