FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ด่วน!! บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 16 อัตรา
แชร์
top
top
top


ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ
1. คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โยธา/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

3. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

- เอกสารประกาศรับสมัคร
หนังสือแนะนำ
หนังสือ คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริงหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่าย เน้นความรู้ความเข้าใจกับความมั่นคงปลอดภัยและการเข้ารหัสที่ต้องใช้งานบนเครือข่ายการฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและหาจุดอ่อนในเครือข่าย เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น

หนังสือเล่มนี้ ดีอย่างไร
1. หนังสือเล่มเดียวที่สอนความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางเครือข่าย ควบคู่กับการทดลองจริง
2. แนะนำวิธีการทดสอบและโปรแกรมที่ใช้ทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
3. สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือทฤษฎีความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง

หนังสือ ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019คู่มือแนะนำการเลือกซื้อ เจาะลึกอุปกรณ์คอมอย่างละเอียด สอนติดตั้งประกอบเครื่องคอม การลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ เสริมเทคนิคที่ช่วยวิเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อเกิดปัญหา การนำแอพฯ บนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น รวมไปถึงแนะนำเทคนิคใหม่ๆ เช่น การส่งภาพถ่ายด้วย Wi-Fi จากสมาร์ทโฟนไปยัง Windows 10 ที่มากกว่าแค่การเป็นช่างคอม แต่ต้องเป็นช่างคอม 4.0 ในยุคเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้
1. ครบเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ปี 2018-2019 พร้อมจับกระแสลองเปิดเหมืองขุด BitCoin
2. ใช้งานโซเชียลยอดนิยม LINE, Facebook และบริการพื้นที่ออนไลน์ Dropbox, OneDrive
3. YouTube ช่างคอม Infopress วิดีโอคมชัด Full HD ชมบนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019


หนังสือ คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์หนังสือ Access 2016 เล่มนี้จะมีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่ายๆเริ่มตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย

จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ด่วน!! บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 16 อัตรา